Zaharias, cap. 13, cf. LXX

1. În ziua aceea va fi tot locul deschizându-se în casa lui David.

2. Și va fi în ziua aceea, zice Domnul, [că] voi nimici cu totul numele idolilor de pe pământ și nu va mai fi pomenirea lor. Iar pe profeții cei mincinoși și pe duhul cel necurat[1] îl [îi] voi îndepărta de pe pământ.

3. Și va fi, dacă omul încă are să mai profețească, și va zice către el tatăl său și maica sa, cei care l-au născut pe el: «Nu vei trăi, că[ci] cele mincinoase ai grăit în[tru] numele Domnului». Și îl vor împiedica pe el tatăl său și maica sa, cei care l-au născut pe el, în[tru] profeția lui.

4. Și va fi în ziua aceea [că] vor fi rușinați profeții[2], fiecare din vedenia lui, întru profeția lui, și se vor îmbrăca [întru] piele de păr [δέρριν τριχίνην], pentru că au mințit.

5. Și va grăi [fiecare dintre ei]: «Eu nu sunt profet, pentru că eu sunt om lucrând pământul, că[ci] om m-a născut pe mine din tinerețea mea».

6. Și voi zice către el: «Ce [sunt] rănile acestea în mijlocul mâinilor tale?». Și [el] va zice: «[Ale celor] care m-au bătut în casa celui iubit al meu»[3].

7. Sabie, înalță-te împotriva păstorilor Mei[4] și împotriva omului cetățean al Meu, zice Domnul Atotțiitorul! Lovește pe păstori și împrăștie oile! Și voi aduce mâna Mea asupra păstorilor.

8. Și va fi în tot pământul, zice Domnul, [că] două părți va [vor] fi nimicit[e] cu totul și se va [vor] sfârși, iar a treia va rămâne în el.

9. Și voi trece a treia [parte] prin foc și îi voi lămuri pe ei [după] cum se lămurește argintul și îi voi încerca pe ei [după] cum se încearcă aurul. [Și] el va chema numele Meu, iar Eu îi voi asculta lui [îl voi asculta pe el]. Și [Eu] voi zice: «Poporul Meu este acesta», iar el va zice: «Domnul [este] Dumnezeul meu».


[1] Se referă la demoni.

[2] Profeții cei mincinoși.

[3] O altă profeție referitoare la Patimile Domnului.

[4] A conducătorilor religioși.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *