Despre logoul Teologie pentru azi

El are o semnificație cuprinzătoare. Cele trei litere, cum e ușor de dedus, reprezintă prescurtarea care vă e cunoscută deja: TPA.

Însă îmbinarea lor în felul acesta s-a inspirat, cum iarăși v-ați dat seama cu ușurință, din vechiul simbol creștin care amintește că Hristos Pantocratorul este Alfa și Omega.

În logoul nostru am schimbat o literă, dar nu și semnificația. Pentru că omega este ultima literă a alfabetului grecesc. Însă, în alfabetul ebraic, ultima literă este ת [tav], pe care am redat-o aici conform alfabetului latin. Iar tav se tâlcuiește „semn”.

Iar în alfabetul vechi-ebraic sau fenician, tav era notat printr-o cruce în formă de x, în timp ce în alfabetele grec și latin este chiar o cruce.

Așa încât TPA, folosind vechiul simbol creștin, înseamnă: Cel ce va veni la sfârșit este Pantocratorul și Creatorul a toate, Cel care a fost la început și a făcut lumea.

Zaharias, cap. 14, cf. LXX

1. Iată, vin zilele Domnului și va fi împărțită [vor fi împărțite] prăzile tale în[tru] tine!

2. Și voi aduna toate neamurile împotriva Ierusalimului, întru război. Și va fi luată cetatea și vor fi jefuite casele, iar femeile vor fi pângărite. Și va ieși jumătate [din] cetate în[tru] robie, iar cei rămași ai poporului Meu nu or să piară cu totul din cetate.

3. Și Domnul va ieși și va rândui în neamurile acelea, precum [este] ziua rânduielii Sale în ziua războiului.

4. Și vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele Măslinilor[1], cel dinaintea Ierusalimului, [cel] dinspre răsărituri. Și se va despica Muntele Măslinilor: o jumătate a lui către răsărituri și o jumătate a lui către mare, [făcându-se] haos/ prăpastie foarte mare [χάος μέγα σφόδρα]. Și se va apleca jumătate de munte către crivăț și jumătate [din] el către austru.

5. Și va fi închisă râpa munților Mei și va fi unită râpa munților până la Iasol [Ιασολ]. Și va fi închisă precum a fost închisă în zilele cutremurului, în zilele lui Ozias, ale împăratului lui Iudas. Și Domnul Dumnezeul meu va veni și toți Sfinții [vor fi] împreună cu El[2].

6. În acea zi nu va fi lumină, ci frig și gheață.

7. Va fi o zi, și ziua aceea [este] cea cunoscută Domnului. Și nu [va fi] zi și nu [va fi] noapte, ci către seară va fi lumină[3].

8. Și în ziua aceea va ieși apă vie din Ierusalim [καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ιερουσαλημ][4]: jumătatea ei întru marea cea dintâi și jumătatea ei întru marea cea de apoi. Iar în vară și în primăvară va fi așa.

9. Și Domnul va fi întru Împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi unul și numele Său [va fi] unul,

10. înconjurând tot pământul și pustiul de la Gave până la Remmon [ἀπὸ Γαβε ἕως Ρεμμων], dinspre austrul Ierusalimului. Iar Rama [Ῥαμά] pe loc va rămâne, de la poarta lui Veniamin până la locul porții celei dintâi, de la poarta unghiurilor și până la turnul lui Ananeil [Ανανεηλ], până la jgheaburile de vin ale împăratului [ἕως τῶν ὑποληνίων τοῦ βασιλέως].

11. Vor locui în[tru] ea și nu va fi încă anatema [ἀνάθεμα]. Și va locui Ierusalimul cu nădejde.

12. Și aceasta va fi căderea, [prin] care Domnul va tăia popoarele care s-au războit cu Ierusalimul. Cărnurile lor se vor topi, stând ei pe picioarele lor, și ochii lor se vor scurge din găurile lor, iar limba lor se va topi în gura lor.

13. Și va fi în ziua aceea extazul cel mare al Domnului în[tru] ei [καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκστασις Κυρίου ἐπ᾽ αὐτοὺς μεγάλη] și vor [va] apuca fiecare mâna aproapelui său și va îmbrățișa mâna sa către mâna aproapelui său.

14. Și Iudas va fi rânduit în Ierusalim și va aduna tăria tuturor popoarelor dimprejur, aur și argint și îmbrăcăminte întru mulțime foarte.

15. Și aceasta va fi căderea cailor și a catârilor și a cămilelor și a măgarilor și a tuturor dobitoacelor celor care sunt în taberele acelea, după căderea aceasta.

16. Și va [vor] fi câți or să rămână din toate neamurile cele care au venit împotriva Ierusalimului. Și se vor sui pe [fiecare] an [ca] să se închine Împăratului, Domnului, Atotțiitorului și [pentru] a sărbători sărbătoarea facerii cortului[5].

17. Și va [vor] fi câți nu or să se suie din toate semințiile pământului întru Ierusalim, [ca] să se închine Împăratului, Domnului, Atotțiitorului, [că] și aceștia se vor adăuga acelora.

18. Dar dacă seminția Egiptosului nu are să se suie, nici [nu] are să vină acolo, și peste aceștia va fi căderea, [prin] care Domnul va lovi toate neamurile, câte nu or să se suie să sărbătorească sărbătoarea facerii cortului.

19. Acesta va fi păcatul Egiptosului și păcatul tuturor neamurilor câte nu au să se suie să sărbătorească sărbătoarea facerii cortului.

20. În ziua aceea va fi cea de pe căpăstrul calului «Sfântă Domnului, Atotțiitorului», și vor fi căldările cele [care sunt] în casa Domnului ca vasele dinaintea feței jertfelnicului.

21. Și va fi toată căldarea în Ierusalim și în Iudas «Sfântă Domnului, Atotțiitorului». Și vor veni toți cei care jertfesc și vor lua din ele și vor fierbe în[tru] ele. Și nu va mai fi hananeos [χαναναῖος] în casa Domnului, a Atotțiitorului, în ziua aceea”.


[1] Profeție despre Înălțarea Sa la cer. Căci de pe Muntele Măslinilor S-a înălțat Domnul la cer.

[2] Profeție despre a doua venire a Domnului.

[3] Profeție despre Răstignirea Domnului.

[4] În ziua Învierii Sale din morți.

[5] Se referă la Sukkot. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Sukkot.