Rev. Biserica Ortodoxă, nr. 2, 2018

Rev. Biserica Ortodoxă (revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului), anul XX, nr. 2, iulie-decembrie, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2018, 211 p.

*

Ecaterina Țânțăreanu, Pagini din istoria satelor teleormănene: Merișani și Dobrotești în sec. XVI-XIX, p. 38-53.

Dobrotești de la Dobrotă/ Doage, p. 38. Merișani: de la merii pădureți numiți meriș, p. 39. Albu, Naica, Vișa, fiii lui Butea, p. 39. Ohabă = moșie ereditară, p. 39; ocină = moșie, p. 39. Satul Păpușari, astăzi dispărut, era situat între Merișani și Tecuci, p. 39, n. 6.

Dreptul de protimisis [întâietate][1] = vecinătate de hotar, p. 40. Bărcan din Merișani, p. 40. Gherghe, p. 40. Sanda, Arghira, p. 42. Zalhana = abator pentru oi, p. 44. În sec. al 19-lea, Dobroteștiul și Plopii erau Doagele de Sus, iar Doagele de Jos erau Boboceștiul și Beuca, p. 45.

Cătunul Cotorca era la vest de Merișani, p. 47. În 1831 el era sat, cu doi proprietari: Schitul Didești și Costache Filitis, p. 47, n. 61.

Ioan Spiru, Arheologie și numismatică în județul Teleorman. Articole, studii și note, vol. îngrijit de Pavel Mirea, Ed. Ordessos, Pitești, 2014, 218 p. în PDF[2].

Pantele Georgescu, Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al județului Teleorman, Ed. Stabilimentul Grafic I. V. Socec, București, 1897[3].

Ecaterina Berindei, p. 52.

*

Pr. Marius Dincă, Post…de mamă, p. 187-197.

„îl răsturnam cu troacă cu tot”, p. 187. Cu albie cu tot. De aici și troaca porcilor.

Nicu lu’ Vesticu’, p. 188. Pătrăchiță, p. 189.

„Vine încet pe șosea. Trupul lui uscățiv se contopește cu umbra de pe asfalt”, p. 189.

„făcute dân puțân”, p. 191, din sărăcie.

„am făcut o năsărâmbă”, p. 192, o prostie.


[1] A se vedea: Valentin Al. Georgescu, Preemțiunea în istoria dreptului românesc: dreptul de protimisis în Țara Românească și Moldova, cf. http://toread.bjbraila.ro/opac/bibliographic_view/145710;jsessionid=987A167AAE81FB4D9DD9ACEB5C2840AE.

[2] Cf. http://www.muzeulteleorman.ro/files/Volum%20in%20memoriam_IOAN%20SPIRU_WEB.pdf.

[3] Cf. http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=743572_1&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=.2.161620&SearchT1=&Index1=Uindex05&SearchMethod=Find_2&ItemNr=3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *