Isaias, cap. 3, cf. LXX

1. Așadar, iată, Stăpânul, Domnul Savaot va lua de la Iudea și de la Ierusalim [pe cel] întărit și [pe cea] întărită, tăria pâinii și tăria apei,

2. uriaș și [om] întărit și om războinic și judecător și Profet și ghicitor și bătrân

3. și conducător peste 50 [de soldați] și sfetnic minunat și înțelept zidar și priceput ascultător!

4. Și voi pune tineri [ca] stăpânitori ai lor și batjocoritorii vor domni [peste] ei.

5. Și poporul va cădea împreună, om către om și om către aproapele său. Se va împiedica copilul către bătrân [și] cel necinstit către cel cinstit.

6. Că[ci] va apuca omul pe fratele său sau pe cel casnic al tatălui său, zicând: „Veșmânt ai, conducător fii nouă și mâncarea mea sub tine să fie [καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω][1]!”.

7. Iar [acela], răspunzând, va zice în ziua aceea: „Nu voi fi al tău conducător, căci [nici] în casa mea nu este pâine, nici veșmânt, [și de aceea] nu voi fi conducător al poporului acestuia”.

8. Că[ci] a fost părăsit Ierusalimul și Iudea împreună a căzut și limbile lor [au fost] cu fărădelegea [fărădelegile] cele către Domnul, neascultând, pentru că acum a fost smerită slava lor [διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν].

9. Și rușinea feței lor li s-a împotrivit lor, iar păcatul lor ca pe al sodomeilor l-au vestit și l-au arătat. Vai, sufletului lor! Pentru că s-au sfătuit sfatul cel rău asupra lor,

10. zicând: „Să îl legăm pe cel Drept, că supărător [ne] este nouă”[2]. De aceea, roadele lucrurilor lor vor mânca.

11. Vai celui fărădelege! Cele rele împreună îi vor veni lui, după faptele mâinilor lui.

12. Poporul Meu, dregătorii voștri vă spicuiesc[3] pe voi [οἱ πράκτορες ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς] și cei care cer[4] domnesc [peste] voi. Poporul Meu, cei care vă fericesc pe voi vă rătăcesc pe voi și cărarea picioarelor voastre o scutură.

13. Dar acum, Domnul va sta întru judecată și va sta întru judecata poporului Său.

14. Acesta, Domnul, întru judecată va veni[5], împreună cu cei mai bătrâni ai poporului și împreună cu stăpânitorii Săi. „Iar voi de ce ați ars via Mea și jefuirea celui sărac [este] în casele voastre?

15. De ce nedreptățiți voi pe poporul Meu și fața celor săraci o rușinați?”.

16. Acestea zice Domnul: „Pentru ce s-au înălțat fiicele Sionului și au mers [cu] gât înalt [καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ][6] și în încuviințările ochilor [καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν] și, împreună cu mersul picioarelor, târându-și hitoanele, și împreună [cu] picioarele jucând?”.

17. Și Dumnezeu îi va smeri [pe cei care] stăpânesc, pe fiicele Sionului, și Domnul va descoperi chipul lor [Κύριος ἀποκαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν][7]

18. în ziua aceea. Și Domnul va lua slava îmbrăcămintei lor și podoabele lor și agrafele și franjurile și acoperămintele [capului]

19. și salba și podoaba feței lor

20. și îmbrăcămintea podoabei slavei [καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆς δόξης] [lor] și brățările [pentru mână] [καὶ τοὺς χλιδῶνας] și brățările pentru gleznă [καὶ τὰ ψέλια] și cununa și cele de la [mâna] dreapta [dreaptă][8] și inelele și cerceii

21. și pe cele tivite cu purpură [καὶ τὰ περιπόρφυρα] și pe cele amestecate cu purpură [καὶ τὰ μεσοπόρφυρα]

22. și acoperămintele cele din casă și pe cele foarte străvezii [καὶ τὰ διαφανῆ λακωνικα] și pe cele vișinii [καὶ τὰ βύσσινα] și pe cele de hiacint [καὶ τὰ ὑακίνθινα] și pe cele stacojii și pe cele de vison, întrețesute cu aur și [cu] hiacint, și vălurile cele curgând în jos.

23. Și praf va fi în loc de mireasma cea dulce și, în loc de brâu, te vei încinge [cu] funia și, în loc de podoaba cea de aur a capului, vei avea pleșuvie pentru faptele tale și, în loc de hitonul cel amestecat cu purpură, te vei încinge [cu] pânză de sac.

24. Iar fiul tău cel preafrumos, pe care îl iubești, [cu] sabie va cădea, și cei tari ai voștri [cu] sabie vor cădea și vor fi smeriți[9].

25. Și vor plânge tecile podoabei voastre [καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν]. Și vei fi lăsat singur, iar întru pământ vei fi năruit.


[1] De la tine voi aștepta mâncarea mea. Tu mă vei stăpâni și mă vei hrăni.

[2] Profeție despre prinderea și legarea în temniță a Domnului.

[3] Vă culeg cele ale voastre, după cum culege cineva spicele din lan.

[4] Cei care cer de la voi. Cei care vă poruncesc să faceți ceva.

[5] Profeție despre a doua venire a Domnului.

[6] Cu gât semeț, mândru.

[7] Va descoperi, va revela, va scoate la lumină chipul interior, cel adevărat, al oamenilor. Prin aceea că, la a doua Lui venire, El va transfigura întreaga umanitate și toți vor vedea cine sunt ei în adâncul lor.

[8] Brățările de la mâna dreaptă.

[9] De către Dumnezeu.