Acatistele și alte poeme ale Fericitului Ieroschimonah Daniil Tudor [5]

De aici înainte, de la jertfa lui Hristos pe Cruce, Sfinții cresc „din Butucul Vieții [cf. In. 15, 5][1] rodind, sfinte vii,/ strugurii jertfirii, sânge de sfânt chin”. Biblia 1688 zice: „Eu sunt buciumul, voi vițele”, ia Biblia 1914: „Eu sunt buciumul viței, voi vițele”.  Fericitul Daniil denumește însă concret elementul viței care este desemnat de Hristos să Îl reprezinte: butucul din care cresc vițele/ joardele.

După această introducere (neobișnuită, cum spuneam, pentru acatistele noastre), autorul ajunge și la subiectul acatistului său, care este viața Sfântului Dimitrie Basarabov/ din Basarabi: „Întru-aceasta, Doamne, din stih de ceaslov,/ în suiri cânta-vom, să se proslăvească/ unuia în[tru] Tine Sfânt Basarabov”.

Urmează heretisirile în versuri. Iar Sfântul Dimitrie este numit „împlinire în trupul lui Hristos”, pentru că Sfinții formează Biserica, adică trupul Lui. Dar i se spune și: „Bucură-te, temelie din fildeș de oase/ Bucură-te, din racla cu moaște luminoase/ Bucură-te Dimitrie cel nou, Cuvioase!”. Se face aluzie, desigur, la felul în care au fost găsite Sfintele sale Moaște, luminând într-un râu[2]. „Temelie din fildeș de oase” indică, simbolic, prezența Sfântului ca un lucru de mare preț în Împărăția lui Dumnezeu.


[1] A se vedea traducerea Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș aici: https://www.teologiepentruazi.ro/2016/02/15/ioannis-cap-15-byz/

Sau: Evanghelia după Ioannis, Traducere și note de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Teologie pentru azi, București, 2016, cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/evanghelia-dupa-ioannis/.

[2] Apropo de cei care cred că Sfintele Moaște sunt trupuri „îmbălsămate”: nu numai că Biserica nu deține o asemenea știință – dacă ar fi așa, fenomenul s-ar fi extins foarte mult – dar majoritatea Sfinților de care vorbim n-ar fi avut vreodată nici posibilitatea și nici condițiile pentru a primi un asemenea tratament la adormirea lor. Exemplul nostru de față, Sfântul Dimitrie, era văcarul satului (sigur nu și-ar fi dat nimeni osteneala să-l îmbălsămeze), iar Sfintele sale Moaște au fost găsite…în apă. Iar mediul acvatic nu numai că nu e propice conservării trupurilor/ materiei organice, ci dimpotrivă, grăbește foarte mult descompunerea.