Isaias, cap. 7, cf. LXX

1. Și a fost în zilele lui Ahaz al lui Ioatam [Αχαζ τοῦ Ιωαθαμ], ale fiului lui Ozias [Ὀζίας], împăratul lui Iudas, [că] s-a urcat Raasson [Ραασσων], împăratul Aramului [Ἀράμ], și Fachee [Φακεε], fiul lui Romelias [Ρομελιας], împăratul Israilului, asupra Ierusalimului, [ca] să se războiască [cu] el, și nu au putut să-l împresure pe el.

2. Și s-a vestit întru casa lui David, zicându-se: „Împreună s-a înțeles Aram [Ἀράμ] către Efrem [Ἐφραίμ]”. Și s-a uimit [ἐξέστη] sufletul său și sufletul poporului său, [în] ce chip [se petrece] când în dumbravă pomul de vânt are să se clatine [se clatină].

3. Și Domnul a zis către Isaias: „Ieși întru întâmpinarea lui Ahaz, tu și cel care a rămas, Iasub [Ιασουβ], fiul tău, către scăldătoarea căii celei de sus a câmpului înălbitorului.

4. Și îi vei zice lui: «Păzește să te liniștești [φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι] și nu te teme, nici sufletul tău să [nu] slăbească de cele două lemne ale tăciunilor care fumegă acelora! Căci, când urgia mâniei Mele are să fie, [atunci] iarăși voi vindeca[1].

5. Și fiul lui Aram și fiul lui Romelias [vor pieri], că[ci] s-au sfătuit sfatul cel rău despre tine, zicând:

6. <Sui-ne-vom întru Iudea și, vorbind împreună ei, îi vom întoarce pe ei către noi și o vom împărăți pe ea, pe fiul lui Tabeil [Ταβεηλ]>”.

7. Acestea zice Domnul Savaot: „Nu are să rămână sfatul acesta, nici [nu] va fi.

8. Ci capul lui Aram [va fi] Damascosul, iar încă 65 de ani va lipsi împărăția lui Efrem de la popor [ἀλλ᾽ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία Εφραιμ ἀπὸ λαοῦ].

9. Și capul lui Efrem [va fi] Somoron [Σομορων], iar capul lui Somoron [va fi] fiul lui Romelias. Și dacă nu aveți să credeți [καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε], nici nu aveți să înțelegeți [οὐδὲ μὴ συνῆτε]”.

10. Și Domnul a adăugat să grăiască lui Ahaz, zicând:

11. „Cere ție semn de la Domnul Dumnezeul tău întru adâncime sau întru înălțime!”.

12. Și Ahaz a zis: „Nu voi cere, nici nu voi ispiti pe Domnul”.

13. Iar [Domnul] a zis: „Așadar, casa lui David [Δαυίδ] ascultați! Oare mică [vă este] vouă luptă a da oamenilor? Și cum dați Domnului luptă?

14. Pentru aceasta, Însuși Domnul vă va da vouă semn [δώσει Κύριος Αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον]. Iată [ἰδοὺ][2], Fecioara în pântece va lua [ἡ Παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει] și va naște Fiu [καὶ τέξεται Υἱόν] și vei chema numele Lui [καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα Αὐτοῦ] Emmanuil [Εμμανουηλ]!

15. Unt și miere va mânca și, mai înainte ca să cunoască El să aleagă cele rele, va alege [lucrul] cel bun.

16. Pentru că, mai înainte ca să cunoască Copilul pe cel bun sau pe cel rău, [El] nu ascultă răutății [ca] să aleagă pe cel bun și va rămâne pământul, de care tu te temi, de la fața celor doi împărați.

17. Dar va aduce Dumnezeu zile peste tine și peste poporul tău și peste casa tatălui tău, care încă nu au venit, din care zi a luat Efrem de la Iudas pe împăratul assirienilor.

18. Și va fi în ziua aceea [că] va șuiera domnul muștelor [καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ κύριος μυίαις], care domnește [peste] o parte a râului Egiptosului, și [domnul] albinei, care este în țara assirienilor.

19. Și vor ieși toți[3] și se vor odihni în văile țării și în găurile pietrelor și întru peșteri și întru toată [toate] crăpăturile și în tot pomul.

20. În ziua aceea Domnul va rade [cu] briciul cel mare și îmbătat, care este dincolo de râu, capul împăratului assirienilor și perii picioarelor și barba i-o va lua.

21. Și va fi în ziua aceea [că] va hrăni omul o junincă de boi și două oi.

22. Și va fi din prea mult [din destul] a face lapte [și] unt [καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα βούτυρον] și miere va mânca tot cel care a rămas pe pământ.

23. Și va fi în ziua aceea tot locul [καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς τόπος], pe care, dacă are să fie mii de vii de mii de sicli [οὗ ἐὰν ὦσιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων], întru uscăciune vor fi și întru spin [εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν].

24. Cu săgeată și săgetare vor intra acolo, că[ci] uscăciune și spin va fi tot pământul.

25. Și tot muntele, arându-se, va fi arat. Și nu are să vină acolo frica, că[ci] va fi din uscăciune și [din] spin întru mâncarea oii și întru călcătura boului”.


[1] Pe poporul Meu.

[2] Profeția hristologică e între v. 14-16.

[3] Profeție despre Biserică.