Predică la pomenirea Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Paraschevi [2019]

Iubiții mei[1],

Sfânta Paraschevi [Παρασκευὴ][2], Maica noastră, i s-a arătat recent în vedenia visului unei tinere din Grecia. A ieșit din icoana ei și „era îmbrăcată în negru, cu o năframă pe cap. […] Era nemaipomenit de frumoasă, foarte tânără, [de] o frumusețe inimaginabilă”[3]. Pentru că era plină de slava lui Dumnezeu în care ea acum locuiește. Și ea s-a arătat acestei tinere pentru ca să o încredințeze despre existența lui Dumnezeu și a Sfinților Lui. Fiindcă Sfinților lui Dumnezeu le pasă enorm de mult de noi, dorindu-ne tuturor mântuirea.

Și subliniez acest lucru, că le pasă enorm de mult de noi, pentru că Sfinții nu au nimic de-a face cu invidia sau cu răutatea. Vorba nebună că „până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții” nu are nicio realitate. Pentru că Sfinții doresc să ne ducă la Dumnezeu, să ne facă să urâm păcatele și să trăim creștinește, și în niciun caz să ne îndepărteze de Dumnezeu. Căci ei nu sunt ziduri care ne despart de Dumnezeu, ci, dimpotrivă, punți de legătură spre Dumnezeu, ajutându-ne în toate ca să Îl cunoaștem și să Îl slăvim pe Dumnezeu cu adevărat.

Iar la praznicul din acest an, Sfânta Paraschevi, la Iași, va fi alături de Sfântul Ierarh Spiridon [Σπυρίδων] de Trimituntos [Τριμυθοῦντος][4]. Pentru că ambii sunt taumaturgi, sunt făcători de minuni. Și a fi făcător de minuni înseamnă a fi iubitor de oameni. Pentru că Sfinții nu fac minuni pentru ei, ci pentru noi. Fiindcă minunile sunt modul în care ei ne ajută, din slava lui Dumnezeu, pentru ca noi să ne sfințim viața noastră.

Sfintele Moaște ale Sfântului Spiridon sunt în insula Cherchira [Κέρκυρα] sau Corfu[5], iar sâmbătă, 12 octombrie 2019, mâna dreaptă a Sfântului Spiridon a fost adusă la București, pe Dealul Patriarhiei, spre închinare. După care, în aceeași zi a ajuns la Iași, unde va sta până pe 17 octombrie[6] spre binecuvântarea tuturor. Iar dacă Sfinții, prin Sfintele lor Moaște, vin tot mai aproape de noi e pentru ca noi să venim tot mai aproape de Dumnezeu. Pentru că Sfinții sunt călăuzele noastre spre Dumnezeu, sunt povățuitorii noștri în cele ale credinței și ale evlaviei, învățându-ne să Îl iubim și să Îl slujim cu adevărat pe Dumnezeu.

ÎPS Teofan Savu, în cuvântul său către pelerini, a remarcat faptul că și la Iași și în Corfu oamenii vin să se închine în fiecare zi[7] la cei doi Sfinți ai lui Dumnezeu, la Sfânta Paraschevi și la Sfântul Spiridon. Și aceasta pentru că „Sfinții îi ascultă, îi înțeleg”[8] pe cei credincioși. Și îi înțeleg, pentru că sunt plini de iubire față de confrații lor de pe pământ și, în același timp, sunt luminați de Dumnezeu continuu spre înțelegerea noastră. De aceea, Sfinții ne ajută în tot lucrul cel bun, ne călăuzesc spre tot adevărul, ne fac oameni vii, duhovnicești ai Bisericii prin sfintele lor rugăciuni, pentru că ei doresc să fim ca ei. Vor ca și noi să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu și să trăim împreună cu ei continua revelare a lui Dumnezeu în viața noastră.

Sfânta Paraschevi sau Sfânta Vineri a trăit în secolul al 11-lea[9] și a adormit la vârsta de 27 de ani[10]. Și nu i-au trebuit nici 40, nici 60, nici 80 sau 100 de ani ca să își sfințească viața, ci și-a sfințit-o la nici 30 de ani! Căci, bineplăcută făcându-se lui Dumnezeu, El a iubit-o pe Sfânta Paraschevi și a luat-o dintre cei păcătoși [Înț. lui Sal. 4, 10]. A luat-o la Sine, pentru că „sufletele celor Drepți [sunt] în mâna lui Dumnezeu” [Înț. lui Sal. 3, 1, LXX].

Iar „Sfânta Cuvioasă Paraschevi, din data de 13 iunie 1641, își are Sfintele sale Moaște la Iași”[11]. Și de 378 de ani ele sunt pe pământ românesc, învățându-i pe români să se lepede de ei înșiși și să Îl urmeze pe Hristos ca să moștenească viața de veci. Pentru că nu putem trăi creștinește decât ca oameni duhovnicești, ca oameni Sfinți. Pentru că viața creștinului e viața cu Dumnezeu, e viața sfântă.

Însă cei care nu au de-a face cu sfințenia și, de aceea, nici nu îi iubesc pe Sfinți, luptă împotriva Sfinților lui Dumnezeu. Nu vor Bisericile închinate lor, nu vor Sfintele lor Icoane, nu vor Sfintele lor Moaște. Pentru ei trupurile lor cele nestricate, cele îndumnezeite, cele făcătoare de minuni sunt niște „cadavre”, când ele sunt pline de viața lui Dumnezeu, de slava Lui, pentru că ei au trăit întru slava Lui și trăiesc în Împărăția Lui, întru slava Sa cea veșnică și necreată.

Dar trupurile noastre cele pline de păcate sunt cadavre, încă de acum sunt cadavre, și ele vor începe să se strice la câteva ore după moartea noastră. Adesea îngropăm oameni care deja put, care deja se descompun sub ochii noștri. Însă trupurile Sfinților, trupurile lor cele îndumnezeite, trupurile lor cele frumoase, cele pline de sfințenie, pe care noi le numim Sfinte Moaște, nu se strică în mod deplin, nu put, nu îți provoacă scârbă și nici frică, ci, dimpotrivă, te umplu de har, de bucurie, de veselie dumnezeiască, de curăție, de sfințenie, te vindecă de boală și te întăresc în asceză și în evlavie. Pentru că trupurile lor nu sunt locuințele morții, ci ale Vieții. În trupurile lor locuiește slava lui Dumnezeu ca și în sufletele lor. Și ei ne dăruie slava Lui, ne dăruie toată comoara vieții lor, care e slava Lui, și sufletele lor cele îndumnezeite vin în ajutorul nostru.

Și mai minunat e ceea ce face Sfântul Spiridon, Părintele nostru, Ierarhul care a participat la Sinodul I Ecumenic și, care, prin mâna lui, este acum în România. Căci Sfintele lui Moaște părăsesc racla din Cherchira, el devine de multe ori un Sfânt deplin transfigurat, cu suflet și trup, și merge întru ajutorul oamenilor[12]. Iar „atunci când [Sfintele Moaște] revin, în chip minunat, ele sunt calde și prăfuite; la rândul lor, încălțările noi ale Sfântului apar tocite, păstrând pe ele pământ și fire de iarbă”[13]. Semn că a mers în mod real în lume, ca să facă bine oamenilor.

Dar și Sfânta Paraschevi se manifestă ca o ființă vie! Pentru că atunci când o femeie a vrut să îi pună o pernuță, în dar, sub cap, în racla ei, „Sfânta a ridicat capul pentru ca femeia să-i așeze pernuța în raclă”[14].

Și atunci cum sunt „cadavre” trupurile acestor Sfinți ai lui Dumnezeu, când ele sunt preaminunate în ochii credinței noastre? Însă, când ești trupesc, când ești pătimaș, îi vezi pe toți ca fiind pătimași, căci consideri că ei sunt ca tine. Că ei trăiesc și gândesc ca tine. Însă Sfinții lui Dumnezeu trăiesc duhovnicește și Îi slujesc lui Dumnezeu cu sfințenie. Fapt pentru care viața lor, aici și în veșnicie, e o minune negrăită.

Pentru că viața lor de aici se continuă în veșnicie. Nu există un hiat între aici și acolo, ci viața lor de aici, viața lor de sfințenie, devine inexprimabil de sfântă în Împărăția lui Dumnezeu. Căci ei sunt dumnezeii întru care locuiește Dumnezeu. Ei sunt cei îndumnezeiți prin slava lui Dumnezeu și prin nevoința lor de-o viață.

Așadar, cei care trăim cu Dumnezeu, ne bucurăm de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Și nu plecăm urechea la palavre, la satanisme de tot felul, la neevlavia celor necredincioși, ci noi îi cinstim pe Sfinți cu evlavie și îi considerăm Părinții și Învățătorii noștri, pentru că ei ne învață și ne conduc spre Dumnezeu. Demonii îi împing pe oameni spre Iad prin tot felul de înșelări demonice, pe când Îngerii și Sfinții lui Dumnezeu ne luminează spre a trăi creștinește, evanghelic, cu sfințenie.

Iar Sfânta Paraschevi, astăzi pomenită, Maica noastră, ne învață sfințenia, ne învață să nu abdicăm niciodată de la viața cu Dumnezeu, pentru că viața cu El e adevărata viață a omului. Și dacă o ascultăm, atunci vom fi cu adevărat fericiți, bucurându-ne de fericirea cea veșnică a vieții cu Dumnezeu, cu Îngerii și cu Sfinții Lui. Amin!


[1] Începută la 5. 55, în zi de joi, pe 10 octombrie 2019. Cer senin, 8 grade, vânt de 8 km/ h.

[2] Cf.  https://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx.

[3] Cf. https://www.comuniuneortodoxa.ro/sfinti-si-cuviosi-marturii/minune-sfintei-cuvioase-parascheva-la-tesalonic/.

[4] Cf. https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1430/sxsaintinfo.aspx.

[5] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Corfu.

[6] Cf. https://basilica.ro/moastele-sfantului-spiridon-vor-ajunge-in-bucuresti/.

[7] Cf. https://doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-parascheva/video-cuvantul-ips-parinte-teofan-catre-pelerinii-sfintei.

[8] Ibidem.

[9] Cf. https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintei-cuvioase-parascheva-de-la-iasi.

[10] Cf. https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/13/predica-la-vecernie-la-pomenirea-a-doi-sfinti-facatori-de-minuni-13-octombrie-2018/.

[11] Ibidem.

[12] Cf. http://altarulcredintei.md/spiridon-sfantul-care-paraseste-racla/.

[13] Ibidem.

[14] Cf. https://doxologia.ro/minuni-vindecari-vedenii/sfanta-parascheva-ridicat-capul-pentru-primi-dar-o-pernuta.