Isaias, cap. 12, cf. LXX

1. Și vei zice în ziua aceea: „Binecuvânta-Te-voi, Doamne, pentru că Te-ai urgisit mie [pe mine] și ai întors mânia Ta și m-ai miluit pe mine.

2. Iată, Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, nădăjduind voi fi în[tru] El și voi fi mântuit în[tru] El! Și nu îmi va fi teamă, pentru că slava mea și lauda mea [sunt] Domnul și [El] îmi va fi mie întru mântuire”.

3. Și veți scoate apă cu veselie din izvoarele Mântuitorului [καὶ ἀντλήσετε ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ Σωτηρίου].

4. Și vei zice în ziua aceea: „Lăudați pe Domnul! Strigați numele Său! Vestiți în[tre] neamuri cele slăvite ale Sale! Aduceți-vă aminte că s-a înălțat numele Său!

5. Lăudați numele Domnului că pe cele înalte le-a făcut! Vestiți acestea în tot pământul!

6. Bucurați-vă și veseliți-vă cei care locuiți Sionul că S-a înălțat Cel Sfânt al lui Israil în mijlocul lui!