Vestirea Evangheliei mântuirii

† Irineu [Pop], Arhiepiscop al Alba Iuliei, Vestirea Evangheliei mântuirii. Predici la duminicile de peste an, ed. a 2-a, revizuită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2018, 496 p.

*

Foaie lucioasă, editare foarte bună, dar nicio notă de subsol. Deși autorul[1] e cadru universitar…Cartea e formată, pe lângă predicile din duminici și din praznice, și din predici ocazionale.

Cuvântul înainte al autorului, p. 5-8. Și cartea cuprinde 94 de predici și cuvântări, p. 8.

Prima predică a cărții începe în p. 11 și e la Paști. Autorul pune citatele între ghilimele în text, dar nu le citează la subsol. De ce? Era atât de simplu! Necitând sursele încurajăm plagiatul peren. Singurele precizări textuale sunt ale versetelor, indicate în text între paranteze drepte.

„Sfântul Toma a făcut proba palpabilă a Învierii, în locul nostru, încât nu ne rămâne decât să credem în dumnezeirea Lui”, p. 27.

Puterea credinței îl „ajută și înnobilează”, p. 29, pe om. Viața Sfinților în veșnicie „va fi o duminică fără sfârșit”, p. 60. Adică o sărbătoare, o prăznuire continuă. Căci viețile Sfinților sunt „cea mai ideală școală a caracterelor”, p. 83. A caracterelor profund umane.

Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este Vino!, p. 86. Pentru că El ne cheamă pe toți la Sine, la comuniunea veșnică cu El. Și întreaga Scriptură poate fi rezumată în acest Vino! al lui Dumnezeu, p. 86, pe care ni-l adresează nouă.

Dumnezeu „Își ține [mereu] brațele deschise ca să ne primească”, p. 94.

„Strămoșii noștri își arătau greutatea vieții în mâinile lor bătătorite. Noi o arătăm în frunțile noastre încrețite”, p. 116.

„Credința, prin puterea ei formidabilă, ajută și regenerează”, p. 119.

„Creștinii care au tulburări spirituale au nevoie să audă cuvinte de încurajare”, p. 128.

„Poate că uneori ne simțim abandonați, dar nu vom fi niciodată părăsiți”, p. 130, de către Dumnezeu.

Domnul „a venit pentru păcătoși, pentru ca ei să se îndrepte”, p. 203. Pentru ca ei să trăiască o viață evlavioasă, o viață cu Dumnezeu.

„Atunci, [la Judecata lui Dumnezeu], vom fi demascați în fața tuturor”, p. 287.

„Biserica este Împărăția cerurilor pe pământ, care strălucește oamenilor prin cuvântul, faptele și prezența lui Hristos”, p. 298.

Deghizarea dușmanului spiritual, p. 316.

„nu există odihnă fără osteneală și nici biruință fără luptă”, p. 354.

Ultima predică se termină în p. 485.

Mi-au lipsit notele de subsol. Orice carte de predici trebuie să aibă note bogate și date despre când a fost scrisă și rostită fiecare predică. Pentru că astfel comunici în mod prietenește și onest cu publicul cititor.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Irineu_Pop.