Isaias, cap. 13, cf. LXX

1. Vedenia împotriva Babilonului, pe care a văzut-o Isaias, fiul lui Amos.

2. Pe muntele cel neted ridicați semn[1]! Înălțați lor glasul! Nu vă temeți! Chemați-vă [cu] mâna! „Deschideți stăpânitorilor!

3. Eu rânduiesc și Eu îi aduc pe ei. Sfințiți sunteți [ἡγιασμένοι εἰσίν] și Eu îi aduc pe ei. Uriașii vin să împlinească mânia Mea [γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν Μου], bucurându-se împreună și ocărând [χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες]”.

4. Glas de neamuri multe în munți, [glas] ca de neamuri multe. Glas de împărați și de neamuri adunate împreună. Domnul Savaot a poruncit neamului să se lupte [cu] arme.

5. Domnul a veni [va veni] de pe pământ, de departe, de la marginea temeliei cerului [ἀπ᾽ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ], și [cu El vor fi și] luptătorii cu arme ai Săi, [ca] să nimicească întreaga lume.

6. Jeliți-vă! Căci aproape [este] ziua Domnului și pieirea de la Dumnezeu va veni [καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει].

7. Pentru aceasta toată mâna va fi slăbită și tot sufletul omului se va înfricoșa.

8. Bătrânii vor fi tulburați și chinurile nașterii pe ei îi vor apuca precum pe femeia născând [καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυναικὸς τικτούσης]. Și vor jeli împreună, unul către altul, și se vor uimi și fața lor ca văpaia o vor schimba [καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν].

9. Căci, iată, ziua Domnului cea nevindecabilă vine a mânie și a urgie [ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἀνίατος ἔρχεται θυμοῦ καὶ ὀργῆς], [ca] să pună întreaga lume pustie și pe cei păcătoși să-i piardă din ea!

10. Căci stelele cerului și Orionul [ὁ Ὠρίων] și toată podoaba cerului lumina [lor] nu o vor da și va fi întunecat soarele răsărind și luna nu își va da lumina ei.

11. Și voi porunci lumii întregi cele rele și celor neevlavioși păcatele lor și voi pierde ocara celor fărădelege și ocara celor mândri o voi smeri.

12. Și vor fi cei care au rămas mai cinstiți decât aurul cel nelămurit și omul va fi cinstit mai mult decât piatra cea din Sufir [Σουφιρ].

13. Căci cerul va fi mâniat și pământul va fi clătinat din temeliile sale din cauza mâniei urgiei Domnului Savaot [în] ziua [în] care are să vină mânia Lui.

14. Și vor fi cei care au rămas ca puiul de cerb fugind și ca oaia rătăcind. Și nu va fi cel care o adună împreună, astfel încât să se întoarcă omul întru poporul său și să se grăbească omul întru țara lui.

15. Căci care are să fie luat va fi învins și care sunt adunați împreună vor cădea [în] sabie.

16. Și pe fiii lor îi vor lovi înaintea lor și casele lor le vor prăda și pe femeile lor le vor avea.

17. Iată, [Eu] ridic [asupra] voastră pe midi [μῆδοι]/ mezi, care argintul nu-l socotesc, nici de aur [nu] au nevoie!

18. Săgetăturile celor tineri le vor zdrobi și pe copiii voștri nu or să-i miluiască, nici pe copii nu îi vor cruța ochii lor.

19. Și va fi Babilonul, care se cheamă «slăvit», de la împăratul haldeilor, [în] ce chip a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomorra.

20. Nu va fi locuit întru vreme veșnică, nici [nu] are să intre întru el cu multe neamuri, nici nu or să treacă prin el arabii, nici păstorii nu or să se odihnească în[tru] el.

21. Și se vor odihni acolo fiarele sălbatice și vor fi umplute casele de sunet. Și se vor odihni acolo sirenele [σειρῆνες] și demonii acolo vor dansa [καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται].

22. Și măgaro-centaurii [ὀνοκένταυροι] acolo vor locui și aricii își vor face bârloguri în casele lor. Repede vine și nu va întârzia.


[1] Semnul Crucii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *