Rev. Ortodoxia, nr. 1, 2019

Rev. Ortodoxia, seria a II-a, anul XI, nr. 1, ianuarie-martie 2019, București, 280 p.

*

Drd. Mihai Răducă, în studiul Slujirea Dumnezeieștii Liturghii cu mai multe potire: samavolnicie liturgică sau necesitate practică fundamentată istoric? Răspuns la o teologumenă, p. 66-82, aduce multe mărturii patristice care atestă faptul că în vechime „săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii cu mai multe potire și mai multe discuri nu constituia cazuri izolate, ci o practică bizantină absolut obișnuită, care, mai ales la Liturghia arhierească, era chiar normativă. De ce atunci ea a dispărut în epoca post-bizantină? Se pare că dispariția ei a fost condiționată de instalarea practicii împărtășirii rare și a tendinței generale de a micșora dimensiunea bisericilor”, p. 77.

ÎPS Ilarion Alfeev [Иларион Алфеев][1] susține că „slujirea încă de la început[ul Dumnezeieștii Liturghii] cu mai multe potire este justificată acolo unde nevoia practică o cere”, p. 81. Adică acolo unde sunt mulți credincioși care se împărtășesc.

*

Ierom. Prof. [Dr.] Maximos Constas, în „Maria a salutat pe Elisabeta” (Luca 1, 40). Mărturisirea lui Hristos în lumea contemporană, p. 242-251, afirmă faptul că Preacurata Stăpână a călătorit spre Sfânta Elisavet „în jur de 80-100 mile [128-160 km, cf. n. traducătorului, a lui Ștefan Voronca, p. 246, n. 10], care cerea o călătorie de aproximativ 4-5 zile”, p. 246.

„Elisabeta aude prima glasul, dar Ioan [din pântecele ei] simte harul; ea a auzit glasuri omenești, el a înțeles o taină. Femeia a văzut femeia, pruncul a văzut Pruncul. Femeia a schimbat graiuri, copiii au comunicat în tăcere”, p. 247.

„viața Duhului din voi va trezi și va aprinde viața Duhului din ceilalți”, p. 249.


[1] Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilarion_Alfeiev.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *