Isaias 19, 1-13, cf. LXX

1. Vedenia Egiptosului. Iată [ἰδοὺ], Domnul șade pe nor ușor și va veni întru Egiptos [Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον]! Și va fi clătinat [vor fi clătinate] cele făcute de mână ale Egiptosului de la fața Sa și inima lor va fi înfrântă în[tru] ei [καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς].

2. Și vor fi ridicați [se vor ridica] egiptiii [αἰγύπτιοι]/ egiptenii împotriva egiptenilor și se va război omul [cu] fratele său și omul [cu] aproapele său, cetatea împotriva cetății și legea împotriva legii.

3. Și va fi tulburat duhul egiptenilor în[tru] ei și sfatul lor îl voi risipi[1]. Și vor întreba pe dumnezeii lor și chipurile [τὰ ἀγάλματα][2] lor și pe cei care cheamă din pământ și pe cei care vorbesc din pântece.

4. Și voi da Egiptosul întru mâinile oamenilor, ale domnilor celor aspri, și împărații cei aspri vor domni peste ei, acestea zice Domnul Savaot.

5. Și vor bea cei [care sunt] egipteni apa cea de la mare, iar râul va înceta și va fi uscat [se va usca].

6. Și vor înceta râurile și iazurile râului și va fi uscată [se va usca] toată adunarea apei. Și în toată mlaștina trestiei și a papirusului

7. și toată iarba cea verde dimprejurul râului și tot ceea ce se seamănă prin râu va fi uscat [se vor usca] stricată [stricate] de vânt [ἀνεμόφθορον].

8. Și vor suspina pescarii. Și vor suspina toți cei care azvârle cârlig de undiță întru râu [καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν]. Și cei care aruncă năvoade și pescuitorii vor jeli.

9. Și rușinea îi va cuprinde pe cei care lucrează inul cel despicat și pe cei care lucrează vissonul/ pânza cea fină.

10. Și cei care țes acestea vor fi în[tru] durere. Și toți cei care fac bere [τὸν ζῦθον] vor fi mâhniți [se vor mâhni] și sufletele [lor] se vor trudi [καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν].

11. Și cei nebuni vor fi stăpânitorii Tanisului[3] [οἱ ἄρχοντες Τάνεως], [căci] cei înțelepți, sfătuitorii împăratului, [și] sfatul lor va fi înnebunit [vor înnebuni]. [Așadar,] cum veți zice împăratului: „Noi [suntem] cei înțelepți, fiii împăraților celor dintru început?”.

12. Unde sunt acum cei înțelepți ai tăi? Și să-ți vestească ție și să zică ce a sfătuit Domnul Savaot pe Egiptos!

13. [Căci] s-au sfârșit stăpânitorii Tanisului și au fost înălțați stăpânitorii Memfisului[4] [οἱ ἄρχοντες Μέμφεως]. Și ei vor înșela Egiptosul prin seminții.


[1] Dumnezeu e Cel care spune acestea.

[2] Pe idolii lor.

[3] Am transliterat N. sg. Τάνις. Pentru că Τάνεως e forma de G. sg. Iar Tanisul era un oraș din Egiptul de Jos, cf. LSJM Lexicon 53.630, inclus în Bible Works 10.

[4] Am transliterat forma de N. sg. Μέμφις. Pentru că Μέμφεως e forma de G. sg. Iar Memfisul a fost capitala Egiptului de Jos, cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Memphis,_Egipt.