Isaias, cap. 20, cf. LXX

1. [În] anul [în] care a intrat Tanatan [Ταναθαν] întru Azotos [Ἄζωτος], când a fost trimis de Arna [Αρνα], împăratul assirienilor, și s-a războit [cu] Azotos și l-a luat pe el,

2. atunci Domnul a grăit către Isaias, zicând: „Mergi și ia pânza de sac de la șalele tale și descalță sandalele tale din picioarele tale!”. Și a făcut așa, mergând gol și desculț [πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος].

3. Și Domnul a zis: „[În] ce fel a mers Isaias, slujitorul Meu, gol și desculț 3 ani [de zile, așa] va fi [vor fi] semnele și minunile egiptenilor și etiopienilor.

4. Că[ci] așa va duce împăratul assirienilor robimea Egiptosului și a etiopienilor, pe tineri și pe bătrâni goi și desculți, acoperiți [cu] rușinea Egiptosului.

5. Și vor fi rușinați, biruindu-se, cei [care sunt] egipteni în[tru rușinea] etiopienilor, în care erau nădăjduind cei [care sunt] egipteni, căci slava erau [era asupra] lor.

6. Și vor zice cei care locuiesc în insula aceasta: «Iată, noi eram nădăjduind să fugim spre ei întru ajutor, care nu puteau să se mântuie de împăratul assirienilor! Iar noi cum ne vom mântui?»”.