Isaias, cap. 23, cf. LXX

1. Vedenia Tirosului. Văietați-vă, corăbiile Carhidonului[1] [Καρχηδόνος]! Că a pierit și nu mai vin. Din pământul chitieilor[2] [κιτιαίων]/ hitiților a adus robime.

2. [Cu] cine s-au făcut asemenea cei care locuiesc în insulă? Negustorii Finiciei[3]/ Feniciei, trecând marea

3. [cea] cu apă multă, sămânța negustorilor ca secera intrând înăuntru, negustorii neamurilor.

4. „Rușinează-te, Sidonule[4]!”, a zis marea. Iar tăria mării a zis: „Nu nășteam în chinuri, nici [nu] am născut, nici [nu] am hrănit tineri și nici [n-]am înălțat fecioare”.

5. Iar când are să se facă auzit [în] Egiptos, îi va apuca pe ei durerea pentru Tiros.

6. Plecați spre Carhidon! Văietați-vă, cei care locuiesc [locuiți] în insula aceea!

7. [Oare] nu vă era vouă ocară dintru început, mai înainte [ca] să se dea aceasta [să vă fie dată aceasta]?

8. Cine s-a sfătuit acestea împotriva Tirosului? [Oare] este mai mică sau nu poate? Negustorii ei [sunt] cei slăviți, [sunt] stăpânitorii pământului.

9. Domnul Savaot S-a sfătuit [Κύριος Σαβαωθ ἐβουλεύσατο] să slăbănogească toată semeția celor slăviți [παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων] și să necinstească pe tot cel slăvit pe pământ [καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς].

10. Lucrează pământul tău! Căci și [nici] corăbiile nu mai vin de la Carhidon.

11. Iar mâna ta nu mai este tare pe marea [aceea], care-i întărâtă pe împărați. [Căci] Domnul Savaot a poruncit pentru Hanaan [Χανάαν] [ca] să piară tăria lui.

12. Și vor zice: „Să nu mai adăugați a ocărî și a nedreptăți pe fiica Sidonului. Iar dacă ai să mergi spre chitiei/ hitiți, nici acolo odihnă [nu] îți va fi ție,

13. și [nici] întru pământul haldeilor. Și acesta a fost pustiit de assirii/ asirieni. Și nici acolo odihnă [nu] îți va fi ție, că[ci] zidul aceluia a căzut”.

14. Văietați-vă, corăbiile Carhidonului! Că[ci] a pierit fortăreața voastră.

15. Și va fi în ziua aceea [că] va fi rămas [va rămâne] Tirosul 70 de ani, ca vremea împăratului, ca vremea omului. Și va fi după 70 de ani, va fi Tirosul ca cântarea curvei [ὡς ᾆσμα πόρνης]:

16. „Ia liră! Rătăcește cetățile curvei, [ale celei] uitată [uitate]! Cântă bine la liră pe cele multe! Cântă, ca să-ți facă ție pomenirea ta!”.

17. Și va fi după cei 70 de ani [că] Dumnezeu va face cercetare Tirosului și iarăși va fi refăcut întru [felul] cel vechi și va fi piața tuturor împărățiilor lumii.

18. Și va fi acesta negustoria și plata cea sfântă a Domnului. [Dar] nu va fi adunat lor, ci celor care locuiesc înaintea Domnului. Toată negustoria lui: să mănânce și să bea și să se sature, întru unirea pomenirii înaintea Domnului.


[1] De la forma de N. sg. Καρχηδών.

[2] De la forma de N. pl. κιτιαίοι.

[3] De la forma de N. sg. Φοινίκη.

[4] De la N. sg. Σιδών.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *