Isaias, 24, 1-10, cf. LXX

1. Iată, Domnul nimicește lumea și o va pustii pe aceasta și va descoperi fața ei și îi va risipi pe cei care locuiesc în ea!

2. Și va fi poporul ca preotul și slujitorul ca domnul și slujitoarea ca doamna. Cel care cumpără va fi ca cel care vinde și cel care împrumută ca cel care se împrumută și cel care este dator ca [cel] căruia îi este dator.

3. [Cu] stricăciune va fi nimicit pământul și [cu] pustiire va fi pustiit pământul, căci gura Domnului a grăit acestea.

4. A plâns pământul și s-a stricat lumea, au plâns cei înalți ai pământului.

5. Iar pământul a făcut fărădelege pentru cei care locuiesc pe el, pentru că au călcat legea și au schimbat poruncile, făgăduința cea veșnică [διαθήκην αἰώνιον].

6. Pentru aceasta, blestemul va mânca pământul [ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν], că[ci] au păcătuit cei care locuiesc pe el. Pentru aceasta, săraci vor fi cei care locuiesc pe pământ și vor rămâne oameni puțini.

7. Va plânge vinul, va plânge via, vor suspina toți cei care veselesc sufletul [στενάξουσιν πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν].

8. A încetat veselia timpanelor [τυμπάνων][1]. A[u] încetat obrăznicia [αὐθάδεια] și avuția celor neevlavioși. A încetat glasul lirei[2].

9. Au fost rușinați, n-au băut vin, amară s-a făcut sichera [τὸ σικερα][3] celor care beau.

10. A fost pustiită toată cetatea. Va închide casa [ca] să nu intre.


[1] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Timpan_(instrument_muzical).

[2] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Liră_(instrument).

[3] Cidrul, vinul din fructe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *