Isaias, cap. 27, cf. LXX

1. [În] ziua aceea Dumnezeu va aduce sabia cea sfântă și cea mare și cea tare[1] peste balaur, [peste] șarpele fugind. [O va aduce] peste balaur, [peste] șarpele cel strâmb, și îl va omorî pe balaur[2].

2. [În] ziua aceea via cea bună pofta a începe [a început] asupra ei [τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀμπελὼν καλός ἐπιθύμημα ἐξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς].

3. Eu, cetatea cea tare, cetatea înconjurată, în deșert o voi adăpa pe ea, căci va fi luată noaptea, iar ziua va cădea zidul [ei].

4. Nu este care nu a apucat-o pe ea. Cine Mă va pune a păzi paie în câmp? Pentru vrăjmășia aceasta am pus-o jos pe ea. Așadar, pentru aceasta a făcut Domnul Dumnezeu toate câte a rânduit. „M-am ars”

5. vor striga cei care locuiesc în ea. „Să facem pacea Lui, să facem pace” [vor striga].

6. Cei care vin [sunt] copiii lui Iacov. Va odrăsli și va înflori Israil și va fi săturată lumea de rodul său [καὶ ἐμπλησθήσεται ἡ οἰκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ][3].

7. [Oare] nu precum el a lovit, așa și el va fi lovit? Și precum a omorât, [nu] așa va fi omorât?

8. Certând și ocărând îi va trimite pe ei. Nu erai tu, cel care cugeți [cugetai cu] duhul cel aspru [οὐ σὺ ἦσθα ὁ μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σκληρῷ], [ca] să-i omori pe ei [cu] duhul mâniei [ἀνελεῖν αὐτοὺς πνεύματι θυμοῦ]?

9. Pentru aceasta va fi luată fărădelegea lui Iacov și aceasta este binecuvântarea lui, [atunci] când am să iau păcatul său. Când, tăiate, or să pună toate pietrele altarelor ca țărâna cea subțire și nu are [or] să [mai] rămână pomii lor și idolii lor. [Căci vor fi] tăiați precum crângul [cel de] departe.

10. Cel care locuiește turma va fi lăsat ca turma părăsită și va fi multă vreme întru mâncare și acolo se vor odihni.

11. Și, după o vreme, nu va [mai] fi în[tru] aceasta toată verdeața, pentru că are să se usuce. Femeile [Femeilor], venite de la vedere, veniți[4]! Căci nu este poporul având înțelegere. Pentru aceasta nu are să Se milostivească Cel care i-a făcut pe ei, nici Cel care i-a zidit pe ei nu are să-i miluiască.

12. Și va fi în ziua aceea [că] Domnul va închide de la canalul râului până la Rinocoruron [Ῥινοκορούρων]. Iar voi adunați pe fiii lui Israil unul câte unul!

13. Și va fi în ziua aceea [că] vor trâmbița cu trâmbița cea mare și vor veni cei care au pierit în țara assiriilor/ asirienilor și cei care au pierit în Egiptos/ Egipt[5] și se vor închina Domnului în muntele cel sfânt, în Ierusalim.


[1] Sfânta Lui Cruce.

[2] Pe Satanas.

[3] De Hristos.

[4] O profeție despre Sfintele Femei Mironosițe.

[5] Profeție despre învierea cea de obște.