Isaias, cap. 27, cf. LXX

1. [În] ziua aceea Dumnezeu va aduce sabia cea sfântă și cea mare și cea tare[1] peste balaur, [peste] șarpele fugind. [O va aduce] peste balaur, [peste] șarpele cel strâmb, și îl va omorî pe balaur[2].

2. [În] ziua aceea via cea bună pofta a începe [a început] asupra ei [τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀμπελὼν καλός ἐπιθύμημα ἐξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς].

3. Eu, cetatea cea tare, cetatea înconjurată, în deșert o voi adăpa pe ea, căci va fi luată noaptea, iar ziua va cădea zidul [ei].

4. Nu este care nu a apucat-o pe ea. Cine Mă va pune a păzi paie în câmp? Pentru vrăjmășia aceasta am pus-o jos pe ea. Așadar, pentru aceasta a făcut Domnul Dumnezeu toate câte a rânduit. „M-am ars”

5. vor striga cei care locuiesc în ea. „Să facem pacea Lui, să facem pace” [vor striga].

6. Cei care vin [sunt] copiii lui Iacov. Va odrăsli și va înflori Israil și va fi săturată lumea de rodul său [καὶ ἐμπλησθήσεται ἡ οἰκουμένη τοῦ καρποῦ αὐτοῦ][3].

7. [Oare] nu precum el a lovit, așa și el va fi lovit? Și precum a omorât, [nu] așa va fi omorât?

8. Certând și ocărând îi va trimite pe ei. Nu erai tu, cel care cugeți [cugetai cu] duhul cel aspru [οὐ σὺ ἦσθα ὁ μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σκληρῷ], [ca] să-i omori pe ei [cu] duhul mâniei [ἀνελεῖν αὐτοὺς πνεύματι θυμοῦ]?

9. Pentru aceasta va fi luată fărădelegea lui Iacov și aceasta este binecuvântarea lui, [atunci] când am să iau păcatul său. Când, tăiate, or să pună toate pietrele altarelor ca țărâna cea subțire și nu are [or] să [mai] rămână pomii lor și idolii lor. [Căci vor fi] tăiați precum crângul [cel de] departe.

10. Cel care locuiește turma va fi lăsat ca turma părăsită și va fi multă vreme întru mâncare și acolo se vor odihni.

11. Și, după o vreme, nu va [mai] fi în[tru] aceasta toată verdeața, pentru că are să se usuce. Femeile [Femeilor], venite de la vedere, veniți[4]! Căci nu este poporul având înțelegere. Pentru aceasta nu are să Se milostivească Cel care i-a făcut pe ei, nici Cel care i-a zidit pe ei nu are să-i miluiască.

12. Și va fi în ziua aceea [că] Domnul va închide de la canalul râului până la Rinocoruron [Ῥινοκορούρων]. Iar voi adunați pe fiii lui Israil unul câte unul!

13. Și va fi în ziua aceea [că] vor trâmbița cu trâmbița cea mare și vor veni cei care au pierit în țara assiriilor/ asirienilor și cei care au pierit în Egiptos/ Egipt[5] și se vor închina Domnului în muntele cel sfânt, în Ierusalim.


[1] Sfânta Lui Cruce.

[2] Pe Satanas.

[3] De Hristos.

[4] O profeție despre Sfintele Femei Mironosițe.

[5] Profeție despre învierea cea de obște.

2 comentarii la „Isaias, cap. 27, cf. LXX”

  1. Binecuvântați Preacucernice Părinte!
    Referitor la v. 11 și la nota 4, așa și era cântarea în vechime: „Veniți de la vedere, femei binevestitoare, și ziceți Sionului”… etc (Stihirile Paștilor la Laudele de la Utrenia Învierii). Acum e redat fad: „Veniți de la mormânt”. Din traducerile sfinției voastre am înțeles cât de multe profeții din Scriptură sunt cuprinse în imnografia noastră și adesea nu ne dăm seama pentru că diortosirile repetate și neglijente au făcut să se piardă expresiile poetic-profetice. La Athos se mai cântă, după câte am înțeles, pe textele vechi. Doamne ajută, rugați-vă pentru noi.

    1. Vă mulțumesc pentru detalii și pentru apreciere, Frate Meletie! Dumnezeu să ne bucure și să ne întărească întru mila Sa! Vă doresc numai bine!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *