Isaias, 29, 15-24, cf. LXX

15. Vai de cei care fac sfat adânc, dar nu prin Domnul[1]! Vai de cei care fac sfat în taină și vor fi în întunericul faptelor lor! Și vor zice: „Cine ne-a văzut pe noi? Și cine ne va cunoaște pe noi sau [cele] pe care le facem noi?”.

16. [Oare] nu ca lutul olarului veți fi socotiți? Nu [cumva] va zice zidirea celui care a zidit-o: „Nu tu m-ai zidit”? Sau lucrul celui care l-a făcut pe el: „Nu înțelept m-ai făcut?”.

17. Nu mai [este decât] puțin și va fi mutat Libanosul ca muntele Hermel [Χερμελ] și muntele Hermel întru dumbravă va fi socotit.

18. Și cei surzi vor auzi cuvintele cărții în ziua aceea [καὶ ἀκούσονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κωφοὶ λόγους βιβλίου] și vor vedea ochii celor orbi, cei [care acum sunt] în întuneric și cei [care acum sunt] în negură [καὶ οἱ ἐν τῷ σκότει καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ ὀφθαλμοὶ τυφλῶν βλέψονται][2].

19. Și cei săraci se vor bucura în[tru] veselie pentru Domnul [καὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ Κύριον ἐν εὐφροσύνῃ] și cei fără de nădejde [din] oameni vor fi săturați [se vor sătura] de veselie [καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης].

20. S-a sfârșit cel fără de lege și a pierit cel mândru. Și au fost nimiciți cu totul cei care fac fărădelege în[tru] răutate

21. și cei care fac a păcătui oamenii în[tru] cuvânt. Iar pe toți cei care mustră în porți poticnire îi vor pune și în[tre] cei nedrepți l-au întors pe cel Drept.

22. Pentru aceasta, acestea zice Domnul împotriva casei lui Iacov, care s-a despărțit de Avraam: „[Oare] nu acum va fi rușinat Iacov? [Oare] nici acum fața lui Israil [nu] se va schimba?

23. Dar când or să vadă copiii lor lucrurile Mele, [atunci] prin Mine vor sfinți numele Meu. Și Îl vor sfinți pe Cel Sfânt al lui Iacov și de Dumnezeul lui Israil vor fi temători [se vor teme]”.

24. Și vor cunoaște cei care rătăcesc [în] duhul [lor] înțelegerea, iar cei care murmură vor învăța a asculta și limbile cele care șovăie vor învăța a grăi pace.


[1] Se sfătuiesc îndelung ce să facă, dar fără să ceară ajutorul Său. Pentru că plănuiesc lucruri rele, împotriva voii Sale.

[2] Profeție despre vindecările pe care le va face Domnul.