Isaias, cap. 30, 12-22, cf. LXX

12. Pentru aceasta, așa zice Domnul, Sfântul lui Israil: „Pentru că nu ați crezut cuvintelor acestora și ați nădăjduit către minciună, și pentru că ai murmurat și ai fost nădăjduind în[tru] cuvântul acesta,

13. pentru aceasta vă va fi vouă păcatul acesta ca zidul căzut numaidecât al cetății celei tari care a fost luată, a căreia numaidecât, de față, [este] căderea.

14. Și căderea ei va fi ca sfărâmarea unui vas de pământ din lut subțiri [subțire], astfel încât să nu se afle între ei lut ars[1] în care vei lua foc și în care vei șuiera puțină apă”.

15. Așa zice Domnul, Sfântul lui Israil: „Când, întorcându-te, ai să suspini, atunci vei fi mântuit [te vei mântui] și vei cunoaște unde erai. [Căci atunci] când ai nădăjduit în cele deșarte, tăria voastră s-a făcut deșartă”. Și nu voiați a asculta,

16. ci ați zis: „Pe cai vom fugi”. Pentru aceasta veți fugi. Și ați zis: „Precum călăreții cei sprinteni vom fi”. Pentru aceasta sprinteni vor fi cei care vă prigonesc pe voi.

17. De glasul unuia vor fugi mii și de glasul a cinci vor fugi cei mulți. Până când aveți să rămâneți precum catargul pe munte și ca steagul purtat pe deal.

18. Și Dumnezeu iarăși va rămâne să Se milostivească de voi. Și pentru aceasta va fi înălțat [Se va înălța] să vă miluiască pe voi. Pentru că Judecătorul [Κριτὴς] este Domnul, Dumnezeul nostru. Și unde veți părăsi slava voastră? Fericiți [sunt] cei care rămân în[tru] El.

19. Pentru că poporul cel sfânt în Sion va locui și Ierusalimul [cu] plângere a plâns: „Miluiește-mă!”. Te va milui [la] glasul strigării tale. Când l-a văzut, [atunci] te-a ascultat.

20. Și Domnul vă va da vouă pâine de necaz [καὶ δώσει Κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως] și apă îngustă [καὶ ὕδωρ στενόν]. Și nu mai are să ți se apropie ție [să se apropie de tine] cei care te rătăcesc pe tine. Că[ci] ochii tăi vor vedea pe cei care te rătăcesc pe tine

21. și urechile tale vor auzi cuvintele celor dindărăt, [care] pe tine te-au rătăcit, zicând: „Aceasta [este] calea. Să mergem în[tru] ea, fie la dreapta, fie la stânga”.

22. Și vei îndepărta idolii cei argintați și cei auriți. Mici îi vei face și îi vei împrăștia ca apa deoparte și ca pe o baligă îi vei împinge pe ei.


[1] Un vas de ceramică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.