Isaias, cap. 33, cf. LXX

1. Vai celor care vă chinuie pe voi! Dar pe voi nimeni [nu] vă face chinuiți. Și cel care vă leapădă pe voi, nu vă leapădă [cu adevărat]. Vor fi prinși cei care leapădă și vor fi dați, iar ca molia în veșmânt, așa vor fi biruiți.

2. Doamne, miluiește-ne pe noi, căci în[tru] Tine am nădăjduit! Sămânța celor neascultători s-a făcut întru pieire, iar mântuirea noastră [este] în vremea primejdiei [ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ θλίψεως].

3. Pentru glasul fricii Tale s-au uimit popoarele de frica Ta și au fost risipite neamurile.

4. Iar acum vor fi adunate prăzile voastre [de la] cel mic și [de la] cel mare. [În] ce fel are să adune cineva lăcuste, așa vă vor batjocori vouă [pe voi].

5. Dumnezeul Cel Sfânt locuiește în[tru] cele înalte [Ἅγιος ὁ Θεὸς ὁ κατοικῶν ἐν ὑψηλοῖς]. [El] a umplut Sionul de judecată și de dreptate.

6. În[tru] lege vor fi dați [va fi dată], în[tru] vistierii, mântuirea noastră, [iar] acolo [vor fi] înțelepciunea și cunoașterea și evlavia către Domnul. [Căci] acestea sunt vistieriile dreptății.

7. Iată, așadar, în[tru] frica voastră aceștia vor fi temători [se vor teme]! De care vă temeați, vor fi temători de voi [se vor teme de voi]. Căci vestitorii vor fi trimiși, cei care sunt vrednici de pace, cu amar plângând [și] cerând pace.

8. Căci vor fi pustiite căile lor. A încetat frica neamurilor, iar făgăduința cea către ei se ridică și nu or să-i socotească pe ei oameni.

9. A plâns pământul, a fost rușinat Libanosul, lunci de mlaștină s-a făcut Saronul [Σαρών], arătate va fi [vor fi] Galilea și Carmilosul.

10. „Acum Mă voi scula”, zice Domnul, „acum voi fi slăvit [Mă voi slăvi], acum voi fi înălțat [Mă voi înălța]”.

11. Acum veți vedea, acum veți simți. Deșartă va fi tăria duhului vostru. Focul vă va mânca pe voi.

12. Și neamurile vor fi arse ca spinul aruncat în câmp și ars.

13. „Cei care sunt departe vor auzi pe care le-am făcut [și] vor cunoaște tăria Mea cei care se apropie [de Mine]”.

14. Cei fărădelege s-au îndepărtat din Sion [și] [cu]tremurul îl va apuca [îi va apuca] pe cei neevlavioși. Cine vă va vesti vouă că focul arde [πῦρ καίεται][1]? Cine vă va vesti vouă locul cel veșnic [τὸν τόπον τὸν αἰώνιον][2]?

15. Mergând[3] în[tru] dreptate, grăind calea cea dreaptă, urând fărădelegea și nedreptatea, iar mâinile scuturându-le de la daruri. Îngreuind urechile ca să nu audă judecata sângelui, închizând ochii ca să nu vadă nedreptatea.

16. Acesta va locui în peștera cea înaltă [οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ], [în peștera] de piatră tare [πέτρας ἰσχυρᾶς]. Pâinea lui va fi dată [ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται] și apa lui [va fi] cea credincioasă [καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν].

17. Împărat cu slavă veți vedea [βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε] și ochii voștri vor vedea pământ de departe [καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν πόρρωθεν].

18. Sufletul vostru va gândi frică. Unde sunt cei cărturari? Unde sunt cei care sfătuiesc? Unde este cel care numără pe cei care mănâncă,

19. pe cel mic și pe cel mare, pe popor? [Cu] care nu s-au sfătuit împreună, nici [nu] l-a[u] cunoscut pe cel adânc la glas, astfel încât să nu audă poporul defăimat, și nu este înțelegerea la cel care aude.

20. Iată, Sionul, cetatea, mântuirea noastră! Ochii tăi vor vedea Ierusalimul, cetatea celor bogați, pe cei care nu or să se clatine, nici nu or să se mute țărușii cortului său întru veacul vremii, nici funiile lui nu or să se rupă.

21. Că[ci] numele Domnului cel mare [vă este] vouă. Locul vostru va fi râurile și șanțurile cele late și largi. Nu vei merge pe această cale, nici va merge corabia vâslind.

22. Căci Dumnezeul meu este mare, nu mă va trece [cu vederea]. Domnul [este] Judecătorul nostru. Domnul [este] Stăpânitorul nostru. Domnul [este] Împăratul nostru. Domnul, El pe noi ne va mântui.

23. S-au rupt funiile tale, că[ci] nu s-a întărit. Catargul tău s-a aplecat [și] nu va coborî velele. Nu va ridica semn, până ce [nu] are să fie dat întru pradă. Așadar, mulți șchiopi pradă vor face.

24. Și nu or să zică „Mă ostenesc” poporul care locuiește în[tre] ei, căci le-a fost iertat lor păcatul.


[1] Focul Iadului.

[2] Împărăția lui Dumnezeu.

[3] Cum va fi Hristos Domnul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *