Isaias, cap. 34, cf. LXX

1. Apropiați-vă, neamuri, și ascultați, stăpânitori! Să audă pământul și cei [care sunt] în el, lumea și poporul cel [care este] în el!

2. Pentru că mânia Domnului [este] peste toate neamurile și urgia [Lui este] peste [tot] numărul lor, [ca] să-i piardă pe ei și să-i dea pe ei spre înjunghiere.

3. Și răniții lor vor fi lepădați, [cât] și cei morți, și li se va sui lor mirosul și vor fi udați munții de sângele lor.

4. Și cerul va fi rostogolit ca o carte și toate stelele va cădea [vor cădea] ca frunzele din vie și cad [vor cădea] ca frunzele din smochin.

5. Sabia Mea a fost îmbătată în cer [ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά Μου ἐν τῷ οὐρανῷ]. Iată, peste Idumea [Ἰδουμαία[1]] se va coborî și peste poporul pieirii cu judecată!

6. Sabia Domnului a fost umplută de sânge [ἡ μάχαιρα Κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος], a fost îngrășată de grăsimea mieilor și de grăsimea țapilor și a berbecilor. Că[ci] jertfa Domnului [este] în Vosor [Βοσόρ] și înjunghierea cea mare [este] în Idumea.

7. Și vor cădea împreună cu ei cei groși, și berbecii și taurii, și pământul va fi îmbătat de sânge [καὶ μεθυσθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος] și de grăsimea lor va fi săturat [se va sătura].

8. Căci [este] ziua judecății Domnului și anul răsplătirii judecății Sionului.

9. Și vor fi întoarse văile lui întru smoală și pământul lui întru pucioasă și va fi pământul lui arzând ca smoala.

10. [Va arde] noaptea și ziua și nu va fi stins întru veacul vremii, iar fumul lui se va sui sus. Întru neamuri va fi pustiit și întru vreme multă.

11. Și vor locui în el păsările și aricii și ibișii [ἴβεις[2]] și corbii. Și va fi pusă peste el funia măsurii pustiului și onocentaurii [ὀνοκένταυροι][3] vor locui în[tru] el.

12. Stăpânitorii lui nu vor fi, căci împărații lui și stăpânitorii lui și cei mai mari ai lui vor fi întru pieire.

13. Și va [vor] crește întru cetățile lor pomii cei de spini și întru fortărețele lui. Și va fi găzduirea sirenelor [σειρήνων] și curtea vrăbiilor.

14. Și se vor întâmpina demonii [cu] onocentaurii [καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις] și vor striga unul către altul. Acolo se vor odihni onocentaurii, căci și-au aflat odihna lor.

15. Acolo s-a încuibat ariciul, iar pământul și-a mântuit copiii lui cu neclintire [καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας]. Acolo cerbii s-au întâmpinat și și-au văzut fețele unii altora.

16. [Cu] număr au trecut și [nici]una [dintre] ele nu a pierit. Una [pe] alta nu s-au căutat, că[ci] Domnul le-a poruncit lor și Duhul Său le-a adunat pe ele.

17. Și El va pune peste ei sorți și mâna Sa a împărțit a paște. Întru veacul vremii veți moșteni, întru neamurile neamurilor se vor odihni în[tru] el.


[1] Am transliterat forma de N., pentru că în text era Ac.

[2] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ibis.

[3] Măgarocentaurul. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Onocentaur.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.