Isaias, cap. 35, cf. LXX

1. Veselește-te, pustiul[e cel] însetat! Să se bucure pustiul și să înflorească ca crinul!

2. Și va [vor] înflori și se va [vor] bucura cele pustii ale Iordanisului, iar slava Libanosului a fost dată lui, [cât] și cinstea Carmilosului. Și poporul Meu va vedea slava Domnului [καὶ ὁ λαός Μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυρίου] și înălțimea lui Dumnezeu [καὶ τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ].

3. Întăriți-vă, mâini slăbite și genunchi slăbănogiți!

4. Rugați-vă, cei mici cu sufletele [și cu] mintea [οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ]! Întăriți-vă! Nu vă temeți! Iată, Dumnezeul nostru judecată răsplătește și va răsplăti! El va veni și ne va mântui pe noi.

5. Atunci vor fi deschiși [se vor deschide] ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi.

6. Atunci cel șchiop va sări ca cerbul și clară va fi limba celor bâlbâiți/ gângavi [μογιλάλων]. Că[ci] apa s-a rupt în pustiu [ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ] și valea în pământ însetat [καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ].

7. Și cea fără de apă va fi întru lunci de mlaștini și întru pământul însetat va fi izvorul apei. Acolo [vor fi] veselia păsărilor, găzduirea trestiei și luncile de mlaștini.

8. Acolo va fi calea cea curată și „calea cea sfântă [ὁδὸς ἁγία]” va fi chemată. Și acolo nu are să treacă cel necurat, nici [nu] va fi acolo calea cea necurată. Iar cei care au fost risipiți vor merge pe ea[1] și nu or să se rătăcească.

9. Și leul nu va fi acolo, nici [din] fiarele cele rele nu or să se suie la ea, nici nu or să se afle acolo, ci vor merge în[tru] aceasta [cei care au fost] răscumpărați [λελυτρωμένοι]

10. și [au fost] adunați împreună pentru Domnul. Vor fi întorși [se vor întoarce] și vor veni întru Sion cu veselie, iar veselia cea veșnică [va fi] peste capul lor. Căci peste capul lor [va fi] laudă și bucurie, iar veselie îi va apuca pe ei, [pentru că] a[u] fugit durerea și întristarea și suspinul[2].


[1] Pe calea cea sfântă.

[2] Și expresia ultimă a intrat în rugăciunea de la Înmormântare.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *