Isaias, cap. 36, cf. LXX

1. Și a fost [în] anul al 14-lea, împărățind Ezechias [Ἑζεκίας], [că] s-a suit Sennahirim [Σενναχηριμ], împăratul assiriilor/ asirienilor, peste cetățile cele tari ale Iudeii și l[e]-a luat pe ele.

2. Și împăratul assiriilor l-a trimis pe Rapsachis [Ραψακης] din Lahis [Λαχις] întru Ierusalim cu putere multă, către împăratul Ezechias, și a stat la conducta de apă a scăldătoarei celei de sus [καὶ ἔστη ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήθρας τῆς ἄνω], în calea câmpului înălbitorului [ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως].

3. Și a[u] ieșit către el Eliachim [Ἐλιακίμ] al lui Helchias [Χελκιας], iconomul, și Somnas [Σομνας], scriitorul, și Ioah [Ιωαχ] al lui Asaf [Ἀσάφ], scriitorul de pomenire [ὁ ὑπομνηματογράφος]/ grefierul.

4. Și Rapsachis le-a zis lor: „Ziceți lui Ezechias: «Acestea zice împăratul cel mare, împăratul assiriilor: <[În] cine ești nădăjduind?

5. Nu [cumva] în sfat sau [în] cuvintele buzelor se face rânduiala? Iar acum în cine ai nădăjduit, încât [de] nu asculți mie [de mine]?

6. Iată, ești nădăjduind în toiagul cel de trestie, cel frânt, [în] acesta, în Egiptos! Care, [dacă] are să se întărească peste el, va intra întru mâna sa. Așa este Farao [Φαραώ], împăratul Egiptosului, și toți cei care au nădăjduit în[tru] el.

7. Iar dacă ziceți: „În Domnul Dumnezeul nostru am nădăjduit”,

8. acum amestecați-vă [cu] domnul meu, [cu] împăratul assiriilor, și vă voi da vouă 2.000 de cal [cai], de veți putea să dați călăreți peste ei!

9. Și cum puteți să vă întoarceți înspre fața guvernatorului celui unu [τοπάρχου ἑνός]? Slujitori sunt cei care au nădăjduit în cei ai egiptenilor, [dimpreună] cu cal și călăreț.

10. Și acum, [oare] nu fără de Domnul ne-am suit asupra țării acesteia [ca] să facem război [cu] ea?>»”.

11. Și Eliachim și Somnas și Ioah a[u] zis către el: „Grăiește către slujitorii tăi sirienește [συριστί][1], căci noi auzim[2], și nu grăi către noi iudaicește [ιουδαϊστί]! Și pentru ce grăiești întru urechile oamenilor celor de pe zid?”.

12. Și Rapsachis a zis către ei: „[Oare] nu către domnul vostru sau [nu] către voi m-a trimis domnul meu să grăiesc cuvintele acestea? [Oare] nu către oamenii cei care stau pe zid, pentru ca să mănânce baligă și să bea urină cu voi împreună [ἵνα φάγωσιν κόπρον καὶ πίωσιν οὖρον μεθ᾽ ὑμῶν ἅμα]?”.

13. Și a stat Rapsachis și a strigat [cu] glas mare, iudaicește, și a zis: „Ascultați cuvintele împăratului celui mare, ale împăratului assiriilor!

14. Acestea zice împăratul: «Să nu vă înșele pe voi Ezechias [cu] cuvintele, care nu vor putea să vă mântuie pe voi!

15. Și să nu vă zică vouă Ezechias, că Dumnezeu vă va mântui pe voi și nu are să dea cetatea aceasta în mâna împăratului assiriilor!

16. Nu ascultați de Ezechias!». [Căci] acestea zice împăratul assiriilor: «Dacă voiți să binecuvântați, [atunci] ieșiți către mine! Și veți mânca fiecare via sa [voastră] și smochinii [voștri] și veți bea apa puțului vostru,

17. până am să vin și am să vă iau pe voi spre pământul ca [și] pământul vostru, pământ al grâului și al vinului și al pâinilor și al viilor.

18. Să nu vă înșele pe voi Ezechias, zicând: <Dumnezeul vostru vă va mântui pe voi>! [Căci] nu au mântuit dumnezeii neamurilor [οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν], fiecare pe a sa țară, din mâna împăratului assiriilor.

19. Unde este dumnezeul lui Emat [Αιμαθ] și al lui Arfat [Αρφαθ]? Și unde [este] dumnezeul cetății Sepfarim [Σεπφαριμ]? Nu puteau să mântuie Samaria din mâna mea?

20. Cine [din] dumnezeii tuturor neamurilor acestora a mântuit pământul acesta din mâna mea, că [încât] va mântui Dumnezeul Ierusalimului [ὁ Θεὸς Ιερουσαλημ] din mâna mea?»”.

21. Și au tăcut și niciun cuvânt [nu] i-a[u] răspuns lui, pentru că împăratul[3] să poruncească [poruncise] [ca] nimic să nu-i răspundă.

22. Și a[u] intrat Eliachim al lui Helchias, iconomul, și Somnas, scriitorul puterii [ὁ γραμματεὺς τῆς δυνάμεως], și Ioah al lui Asaf, scriitorul de pomenire, către Ezechias, [cu] hitoanele rupte [ἐσχισμένοι τοὺς χιτῶνας][4] și i-au vestit lui cuvintele lui Rapsachis.


[1] În limba siriană.

[2] Căci noi înțelegem limba ta.

[3] Se referă la Ezechias.

[4] Rupte de ei de durere.