Isaias, cap. 37, cf. LXX

1. Și a fost, când să auzi [a auzit] împăratul Ezechias, [că] și-a rupt veșmintele și s-a îmbrăcat [cu] pânză de sac și s-a suit întru casa Domnului.

2. Și [i-]a trimis pe Eliachim, iconomul, și pe Somnas, scriitorul, și pe cei mai bătrâni ai preoților, îmbrăcați [cu] pânze de saci, către Isaias [Ἠσαΐας], fiul lui Amos [Ἀμώς], Profetul.

3. Și i-au zis lui: „Acestea zice Ezechias: «Ziua necazului și a ocării și a mustrării și a urgiei [este] ziua de astăzi. Că[ci] vine chinul nașterii celei care naște, dar putere nu are să nască.

4. Să asculte Domnul Dumnezeul tău cuvintele lui Rapsachis, pe care le-a trimis împăratul assiriilor, [prin care] a ocărî [a ocărât] pe Dumnezeul Cel viu și a ocărî [a ocărât] cuvintele pe care le-a auzit Domnul Dumnezeul tău. Și te vei fi rugat [te vei ruga] către Domnul Dumnezeul tău pentru aceștia, [pentru] cei care au rămas»”.

5. Și au venit slujitorii împăratului către Isaias,

6. iar Isaias le-a zis lor: „Așa veți grăi către domnul vostru: «Acestea zice Domnul: <Să nu te temi de cuvintele pe care le-ai auzit, prin care M-au ocărât bătrânii împăratului assiriilor.

7. Iată, Eu voi arunca întru el Duh și, auzind vestea, va fi întors [se va întoarce] întru țara sa și va cădea [în] sabie în pământul său!>».

8. Și Rapsachis s-a întors și l-a ajuns pe împărat înconjurând [când tocmai înconjurase] Lomna [Λομνα]. Iar împăratul assiriilor a auzit că

9. a ieșit Taraca [Θαρακα], împăratul etiopiilor/ etiopienilor, [ca] să-l înconjure pe el. Și, auzind [aceasta], s-a întors[1] și a trimis vestitori către Ezechias, zicând:

10. „Așa veți grăi lui Ezechias, împăratului Iudeii: «Să nu te înșele Dumnezeul tău, în Care ești nădăjduind în El, zicând: <Nu are să fie dat Ierusalimul întru mâinile împăratului assiriilor>!

11. Sau nu ai auzit ce au făcut împărații assiriilor [la] tot pământul [și] cum au pierit?

12. Nu i-au mântuit pe ei dumnezeii neamurilor, pe care părinții mei i-au pierdut: pe Gozan [Γωζαν] și Harran [Χαρραν] și Rafes [Ραφες], care sunt în țara Temad [Θεμαδ].

13. Unde sunt împărații Ematului [Αιμαθ] și ai Arfatului [Αρφαθ] și ai cetății [ai cetăților] Sepfarim [Σεπφαριμ], Anag [Αναγ] [și] Ugava [Ουγαυα]?»”.

14. Și Ezechias a luat cartea de la vestitori și a deschis-o pe ea înaintea Domnului.

15. Și Ezechias s-a rugat către Domnul, zicând:

16. „Doamne Savaot, Dumnezeul lui Israil, Cel care șezi pe Heruvimi, numai Tu ești Dumnezeul a toată împărăția lumii, [căci] Tu ai făcut cerul și pământul.

17. Ascultă, Doamne! Privește, Doamne! Și vezi cuvintele pe care le-a trimis Sennahirim [Σενναχηριμ], [pentru] a ocărî pe Dumnezeul Cel viu!

18. Căci, după adevăr, împărații assiriilor au pustiit toată lumea [cât] și țara lor.

19. Și au aruncat idolii lor întru foc, căci nu erau dumnezei, ci lucruri ale mâinilor oamenilor, lemne și pietre, și i-au pierdut pe ei.

20. Dar Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, mântuie-ne pe noi din mâna lor, pentru ca să cunoască toată împărăția lumii că numai Tu ești Dumnezeu!”.

21. Și Isaias, fiul lui Amos, a fost trimis către Ezechias și [Isaias] i-a zis lui: „Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Le-am auzit [pe cele] [prin] care te-ai rugat către Mine despre Sennahirim, împăratul assiriilor».

22. [Și] acesta [este] cuvântul pe care Dumnezeu l-a grăit despre el: «Te-a defăimat și te-a batjocorit fecioara, fiica Sionului. Asupra ta și-a clătinat capul fiica Ierusalimului.

23. Pe cine ai ocărât și ai întărâtat? Sau către cine ai înălțat glasul tău? Și [de ce] nu ai ridicat întru înălțime ochii tăi, înspre Sfântul lui Israil?

24. Că[ci], prin vestitori, L-ai ocărât pe Domnul, căci tu ai zis: <[Cu] mulțimea carelor eu m-am suit întru înălțimea munților și întru cele de apoi ale Libanosului. Și am tăiat înălțimea cedrului său și frumusețea chiparosului și am intrat întru înălțimea părții dumbrăvii.

25. Și am pus pod și am pustiit ape și toată adunarea apei>.

26. Nu le-ai auzit pe acestea de demult, pe care Eu le-am făcut? Din zilele cele vechi am rânduit [aceasta], iar acum am arătat să se pustiască neamurile prin cei tari și [prin cei] locuind în cetățile cele tari.

27. Am desfăcut mâinile și au fost uscate [s-au uscat] și s-au făcut ca iarba cea uscată și ca pirul [ἄγρωστις][2].

28. Iar acum odihna ta și ieșirea ta și intrarea ta Eu le cunosc.

29. Și mânia ta [cu] care te-ai mâniat și amărăciuna ta s-a[u] suit către Mine. Și voi arunca căpăstru întru nasul tău și frâu întru buzele tale și te voi întoarce [întru] calea pe care ai venit în[tru] ea».

30. Iar acesta îți [este] ție semnul: Mănâncă [în] acest an pe care [tu] le-ai semănat, și [în] anul al doilea rămășița, iar [în] al treilea, semănând, secerați și sădiți vii și mâncați roada lor!

31. Și vor fi cei care au rămas în Iudea [că] le vor crește rădăcina în jos și vor face sămânța în sus.

32. Că[ci] din Ierusalim vor ieși cei care au rămas și cei care se mântuie din muntele Sionului. Râvna Domnului Savaot va face acestea.

33. Pentru aceasta așa zice Domnul împotriva împăratului assiriilor: «Nu are să intre întru cetatea aceasta, nici nu are să arunce împotriva ei săgeată, nici nu are să pună împotriva ei scut, nici nu are să o înconjure pe ea [cu] gard,

34. ci [pe] calea pe care a venit în ea va fi întors [se va întoarce]». Acestea zice Domnul:

35. «Voi apăra pentru cetatea aceasta, [ca] să o mântui pe ea, pentru Mine și pentru David, slujitorul Meu»”.

36. Și a ieșit Îngerul Domnului și a omorât din tabăra assiriilor 185.000 [ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας] [de oameni]. Și, deșteptându-se dimineața, au aflat toate trupurile cele moarte [εὗρον πάντα τὰ σώματα νεκρά].

37. Și, întorcându-se, a plecat împăratul assiriilor și a locuit în Ninevi [Νινευή]/ Ninive[3].

38. Și când el se închina în casa lui Nasarah [Νασαραχ], a idolului său, Adrameleh [Αδραμελεχ] și Sarasar [Σαρασαρ], fiii săi, l-au lovit pe el [cu] săbiile, iar ei au scăpat întru Armenia [Ἀρμενία]. Și Asordan [Ασορδαν], fiul său, a împărățit în locul său.


[1] Împăratul asirienilor.

[2] Elymus repens: https://en.wikipedia.org/wiki/Elymus_repens.

[3] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ninive.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.