Isaias, cap. 45, 1-13, cf. LXX

1. „Așa zice Domnul Dumnezeu celui uns al Meu, lui Chiros, pe care l-am apucat [de mâna] cea dreaptă [a lui, ca] să asculte înaintea lui neamuri, și tăria împăraților o voi rupe; [căci] voi deschide porțile înaintea lui și cetățile nu vor fi închise [în fața sa]:

2. «Eu înaintea ta voi merge și munți voi netezi, porțile cele de aramă le voi zdrobi și zăvoarele cele de fier le voi sfărâma.

3. Și îți voi da ție vistieriile cele întunecoase, [și pe] cele ascunse, [pe] cele nevăzute ți le voi deschide ție, ca să cunoști că Eu [sunt] Domnul Dumnezeu, Cel care chem numele tău, [că Eu sunt] Dumnezeul lui Israil.

4. Pentru Iacov, copilul Meu, și [pentru] Israil, cel ales al Meu, Eu te voi chema pe tine [cu] numele tău și te voi primi pe tine. Dar tu nu M-ai cunoscut pe Mine,

5. că Eu [sunt] Domnul Dumnezeu și nu este încă [un alt] dumnezeu afară de Mine. Iar [tu] nu M-ai cunoscut pe Mine,

6. pentru ca să cunoască cei de la răsăriturile soarelui și cei de la apusuri, că nu este [altul] afară de Mine. Eu [sunt] Domnul Dumnezeu și nu este încă [un altul afară de Mine].

7. Eu [sunt] Cel care am pregătit lumina și am făcut întunericul [Ἐγὼ ὁ κατασκευάσας φῶς καὶ ποιήσας σκότος][1], Cel care fac pace și zidesc cele rele [ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά][2]. Eu [sunt] Domnul Dumnezeu [Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς], Cel care fac acestea toate [ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα].

8. Să se veselească cerul de deasupra și norii să picure dreptate! Să răsară pământul milă și dreptate să răsară împreună[3]! [Căci] Eu sunt Domnul, Cel care te-am zidit pe tine.

9. [Oare nu] am pregătit ce [este] mai bun, precum lutul olarului? [Oare] cel care ară, nu va ara pământul toată ziua? Va zice lutul olarului: <Ce faci? Că nu lucrezi și nici [nu] ai mâini>.

10. [Oare va fi] cel care zice tatălui: <Ce vei naște?> și maicii: <De ce vei avea chinurile nașterii?>?»”.

11. Că așa zice Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israil, Cel care le-a făcut pe cele care vin [ὁ ποιήσας τὰ ἐπερχόμενα]: „Întrebați-Mă pentru fiii Mei și pentru fiicele Mele, iar pentru lucrurile mâinilor Mele porunciți-Mi Mie!

12. Eu am făcut pământul și pe om peste el [Ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾽ αὐτῆς]. Eu [cu] mâna Mea am întărit cerul [Ἐγὼ τῇ χειρί Μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν]. Eu tuturor stelelor le-am poruncit [Ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις ἐνετειλάμην].

13. Eu l-am ridicat pe el împărat cu dreptate și toate căile sale [sunt] drepte. Acesta va zidi cetatea Mea și robimea poporului Meu o va întoarce, [dar] nu cu răscumpărări și nici cu daruri”, a zis Domnul Savaot.


[1] Întunericul material.

[2] Cele rele pentru viața oamenilor. Cele ca mustrare pentru păcatele lor.

[3] Din pământ, din pământul inimii noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.