Isaias, cap. 45, 14-25, cf. LXX

14. Așa zice Domnul Savaot: „A ostenit Egiptosul și negustoria etiopiilor/ etiopienilor, iar sevoinii [οἱ σεβωιν], oamenii cei înalți, la tine vor trece și ție îți vor fi robi. Și înapoia ta vor veni cei legați [cu] cătușe și ți se vor închina ție [καὶ προσκυνήσουσίν σοι] și în[tru] tine se vor ruga [καὶ ἐν σοὶ προσεύξονται], că[ci] în[tru] tine este Dumnezeu [ὅτι ἐν σοὶ ὁ Θεός ἐστιν] și vor zice: «Nu este Dumnezeu afară de Tine,

15. căci Tu ești Dumnezeu! Iar [noi] nu am știut [că Tu ești] Dumnezeul lui Israil, Mântuitorul [nostru]».

16. Vor fi rușinați și vor fi întorși [se vor întoarce] toți cei care I se împotrivesc Lui și vor merge în[tru] rușine. Înnoiți-vă către Mine, insule[lor]!

17. Israil se mântuie de către Domnul [cu] mântuirea cea veșnică [Ισραηλ σῴζεται ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον]. Nu vor fi rușinați și nici nu vor fi întorși până în veac”.

18. Așa zice Domnul, Cel care a făcut cerul – [căci] Acesta [este] Dumnezeu, Cel care a făcut cunoscut pământul și l-a făcut pe el, [căci] Acesta l-a rânduit pe el. [Căci] nu în deșert l-a făcut pe el, ci [pentru] a fi locuit – : „Eu sunt și nu este încă [un altul].

19. Nu în[tru] ascuns am grăit și nici în locul pământului celui întunecos. Nu am zis seminței lui Iacov: «Căutați [lucrul] cel deșert!». [Pentru că] Eu sunt [Ἐγώ εἰμι], Eu sunt Domnul [Ἐγώ εἰμι Κύριος], grăind dreptatea și vestind adevărul [λαλῶν δικαιοσύνην καὶ ἀναγγέλλων ἀλήθειαν].

20. Adunați-vă și veniți! Sfătuiți-vă împreună cei care vă mântuiți dintre neamuri [βουλεύσασθε ἅμα οἱ σῳζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν]! Nu au cunoscut[1] cei care își ridică lemnul cioplirii lor [οὐκ ἔγνωσαν οἱ αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα αὐτῶν], precum și [nici] cei care se roagă către dumnezei care nu îi mântuie [καὶ προσευχόμενοι ὡς πρὸς θεούς οἳ οὐ σῴζουσιν].

21. Dacă vor vesti, să se apropie, pentru ca să cunoască împreună! Cine dintru început [le-]a făcut pe acestea auzite? De atunci vi le-a vestit vouă. [Căci] Eu [sunt] Dumnezeu și nu este altul afară de Mine. [Eu sunt] Cel drept și Mântuitor nu este în afară de Mine.

22. Întoarceți-vă către Mine și veți fi mântuiți [vă veți mântui] cei de la marginea pământului! [Căci] Eu sunt Dumnezeu și nu este altul [în afară de Mine].

23. Asupra Mea Mă jur [κατ᾽ Ἐμαυτοῦ ὀμνύω] [pentru aceasta]. [Căci], într-adevăr, [dacă] cu adevărat din gura Mea va ieși dreptatea, cuvintele Mele nu vor fi întoarse [se vor întoarce] înapoi. Că[ci] Mie Mi se va pleca tot genunchiul [ὅτι Ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ] și se va mărturisi toată limba lui Dumnezeu [καὶ ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ Θεῷ],

24. zicând: «Dreptatea și slava către El vor veni [δικαιοσύνη καὶ δόξα πρὸς Αὐτὸν ἥξουσιν] și vor fi rușinați toți cei care îi deosebesc pe ei.

25. De la Domnul vor fi îndreptați [ἀπὸ Κυρίου δικαιωθήσονται] [se vor îndrepta] și în[tru] Dumnezeu vor fi slăviți [se va slăvi] toată sămânța fiilor lui Israil»”.


[1] Nu L-au cunoscut pe Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.