Isaias, cap. 46, cf. LXX

1. A căzut Vil [Βηλ][1], a fost zdrobit Dagon [Δαγων][2], cele cioplite ale lor s-au făcut spre fiare și dobitoace[3]. [Și] le ridicați pe ele legate ca povara [celui] ostenit

2. și flămând și obosit, [ele] neputând [să facă nimic] împreună. Care nu vor putea să mântuie de război. Iar ei, cei robiți, [astfel] au fost duși.

3. „Ascultați-Mă, casa lui Iacov și tot cel rămas al lui Israil, cei care se ridică [cei care vă ridicați acum] din pântece și cei care învață [cei care sunteți învățați] din pruncie!

4. Eu sunt până la bătrânețe [ἕως γήρους Ἐγώ εἰμι][4] și până aveți să îmbătrâniți Eu sunt [καὶ ἕως ἂν καταγηράσητε Ἐγώ εἰμι]. Eu vă rabd pe voi [Ἐγὼ ἀνέχομαι ὑμῶν]. Eu am făcut [Ἐγὼ ἐποίησα] [v-am făcut pe voi] și Eu voi dezlega [καὶ ἐγὼ ἀνήσω][5] [vă voi dezlega pe voi], Eu voi ridica [ἐγὼ ἀναλήμψομαι] [vă voi ridica pe voi[6]] și vă voi mântui pe voi [καὶ σώσω ὑμᾶς].

5. Cu cine M-ați asemănat pe Mine? Vedeți! Meșteșugiți-vă [τεχνάσασθε], cei care sunteți rătăciți [οἱ πλανώμενοι]!

6. Cei care ajută [cu] aur din sacul cel mic și [dau] argint [cu] cumpănă[7], [aceștia] vor pune cu cumpăna. Și [ei], năimind un aurar[8], au făcut pe cele făcute de mâini[9] [ἐποίησαν χειροποίητα] și, plecându-li-se [lor] [καὶ κύψαντες], li se închină lor [προσκυνοῦσιν αὐτοῖς].

7. Îl ridică pe el[10] pe umeri și [astfel] merg[11]. Iar dacă are să-l pună pe el [undeva], [acela] în locul său rămâne, [căci el] nu are să se miște [de acolo]. Și pe care are să strige către el, nu are să-l asculte, [iar] de cele rele nu are să-l mântuie pe el.

8. Aduceți-vă aminte de acestea și suspinați! Pocăiți-vă [μετανοήσατε], cei care ați fost rătăciți [cei care sunteți rătăciți]! Întoarceți-vă [cu] inima [ἐπιστρέψατε τῇ καρδίᾳ] [către Mine]!

9. Și aduceți-vă aminte de cele de mai înainte [καὶ μνήσθητε τὰ πρότερα], [de cele] din veac [ἀπὸ τοῦ αἰῶνος][12], că[ci] Eu sunt Dumnezeu și nu este încă [altul] afară de Mine!

10. Vestind mai înainte cele de apoi [ἀναγγέλλων πρότερον τὰ ἔσχατα][13], mai înainte [ca] acestea să se facă [πρὶν αὐτὰ γενέσθαι] și [care] împreună a[u] fost săvârșit[e] [καὶ ἅμα συνετελέσθη]. Și am zis: «Tot sfatul Meu va sta [πᾶσά Μου ἡ βουλὴ στήσεται] și toate câte M-am sfătuit[14] le voi face [καὶ πάντα ὅσα βεβούλευμαι ποιήσω],

11. chemând pasăre de la răsărituri și din pământul [cel] de departe. Pentru care M-am sfătuit [și] am grăit și am adus. Am zidit și am făcut, l-am adus pe el și am bine-sporit calea lui.

12. Auziți-Mă [ἀκούσατέ Μου], cei care v-ați pierdut inima [οἱ ἀπολωλεκότες τὴν καρδίαν][15], cei [care stați] departe de dreptate [οἱ μακρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης]!

13. Mi-am apropiat dreptatea Mea și mântuirea cea de la Mine nu o voi întârzia [ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην Μου καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν παρ᾽ Ἐμοῦ οὐ βραδυνῶ]. Am dat în Sion mântuire lui Israil întru slavă [δέδωκα ἐν Σιων σωτηρίαν τῷ Ισραηλ εἰς δόξασμα]»”.


[1] Idolul Vil.

[2] Alt idol.

[3] Pentru că au rămas în părăsire, în acele locuri idolatre venind numai animalele.

[4] Eu sunt Dumnezeul vostru până la bătrânețea voastră, până la ultima suflare a vieții voastre pământești.

[5] Eu voi dezlega păcatele voastre, dar voi dezlega și sufletele de trupurile voastre.

[6] Din păcatele voastre.

[7] Dau argint cântărit.

[8] Angajând un aurar, plătindu-l.

[9] Statuetele idolatre.

[10] Pe idol.

[11] Călătoresc cărându-și idolii.

[12] De toate cele făcute și spuse de Mine. Pentru că toate cele făcute și spuse de Dumnezeu sunt cunoaștere teologică.

[13] Dumnezeu face asta! El le profețește pe cele care se vor petrece.

[14] Câte M-am sfătuit cu Mine Însumi. Câte M-am sfătuit în sfatul interior al Treimii. Pentru că Dumnezeu nu Se sfătuiește cu creația Lui, ci El Se sfătuiește în Sine Însuși, ca Unul care este treime de persoane.

[15] Cei care ați pierdut simțirea Mea din inima voastră. Cei care nu Mă mai simțiți cu inima voastră.