Isaias, cap. 46, cf. LXX

1. A căzut Vil [Βηλ][1], a fost zdrobit Dagon [Δαγων][2], cele cioplite ale lor s-au făcut spre fiare și dobitoace[3]. [Și] le ridicați pe ele legate ca povara [celui] ostenit

2. și flămând și obosit, [ele] neputând [să facă nimic] împreună. Care nu vor putea să mântuie de război. Iar ei, cei robiți, [astfel] au fost duși.

3. „Ascultați-Mă, casa lui Iacov și tot cel rămas al lui Israil, cei care se ridică [cei care vă ridicați acum] din pântece și cei care învață [cei care sunteți învățați] din pruncie!

4. Eu sunt până la bătrânețe [ἕως γήρους Ἐγώ εἰμι][4] și până aveți să îmbătrâniți Eu sunt [καὶ ἕως ἂν καταγηράσητε Ἐγώ εἰμι]. Eu vă rabd pe voi [Ἐγὼ ἀνέχομαι ὑμῶν]. Eu am făcut [Ἐγὼ ἐποίησα] [v-am făcut pe voi] și Eu voi dezlega [καὶ ἐγὼ ἀνήσω][5] [vă voi dezlega pe voi], Eu voi ridica [ἐγὼ ἀναλήμψομαι] [vă voi ridica pe voi[6]] și vă voi mântui pe voi [καὶ σώσω ὑμᾶς].

5. Cu cine M-ați asemănat pe Mine? Vedeți! Meșteșugiți-vă [τεχνάσασθε], cei care sunteți rătăciți [οἱ πλανώμενοι]!

6. Cei care ajută [cu] aur din sacul cel mic și [dau] argint [cu] cumpănă[7], [aceștia] vor pune cu cumpăna. Și [ei], năimind un aurar[8], au făcut pe cele făcute de mâini[9] [ἐποίησαν χειροποίητα] și, plecându-li-se [lor] [καὶ κύψαντες], li se închină lor [προσκυνοῦσιν αὐτοῖς].

7. Îl ridică pe el[10] pe umeri și [astfel] merg[11]. Iar dacă are să-l pună pe el [undeva], [acela] în locul său rămâne, [căci el] nu are să se miște [de acolo]. Și pe care are să strige către el, nu are să-l asculte, [iar] de cele rele nu are să-l mântuie pe el.

8. Aduceți-vă aminte de acestea și suspinați! Pocăiți-vă [μετανοήσατε], cei care ați fost rătăciți [cei care sunteți rătăciți]! Întoarceți-vă [cu] inima [ἐπιστρέψατε τῇ καρδίᾳ] [către Mine]!

9. Și aduceți-vă aminte de cele de mai înainte [καὶ μνήσθητε τὰ πρότερα], [de cele] din veac [ἀπὸ τοῦ αἰῶνος][12], că[ci] Eu sunt Dumnezeu și nu este încă [altul] afară de Mine!

10. Vestind mai înainte cele de apoi [ἀναγγέλλων πρότερον τὰ ἔσχατα][13], mai înainte [ca] acestea să se facă [πρὶν αὐτὰ γενέσθαι] și [care] împreună a[u] fost săvârșit[e] [καὶ ἅμα συνετελέσθη]. Și am zis: «Tot sfatul Meu va sta [πᾶσά Μου ἡ βουλὴ στήσεται] și toate câte M-am sfătuit[14] le voi face [καὶ πάντα ὅσα βεβούλευμαι ποιήσω],

11. chemând pasăre de la răsărituri și din pământul [cel] de departe. Pentru care M-am sfătuit [și] am grăit și am adus. Am zidit și am făcut, l-am adus pe el și am bine-sporit calea lui.

12. Auziți-Mă [ἀκούσατέ Μου], cei care v-ați pierdut inima [οἱ ἀπολωλεκότες τὴν καρδίαν][15], cei [care stați] departe de dreptate [οἱ μακρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης]!

13. Mi-am apropiat dreptatea Mea și mântuirea cea de la Mine nu o voi întârzia [ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην Μου καὶ τὴν σωτηρίαν τὴν παρ᾽ Ἐμοῦ οὐ βραδυνῶ]. Am dat în Sion mântuire lui Israil întru slavă [δέδωκα ἐν Σιων σωτηρίαν τῷ Ισραηλ εἰς δόξασμα]»”.


[1] Idolul Vil.

[2] Alt idol.

[3] Pentru că au rămas în părăsire, în acele locuri idolatre venind numai animalele.

[4] Eu sunt Dumnezeul vostru până la bătrânețea voastră, până la ultima suflare a vieții voastre pământești.

[5] Eu voi dezlega păcatele voastre, dar voi dezlega și sufletele de trupurile voastre.

[6] Din păcatele voastre.

[7] Dau argint cântărit.

[8] Angajând un aurar, plătindu-l.

[9] Statuetele idolatre.

[10] Pe idol.

[11] Călătoresc cărându-și idolii.

[12] De toate cele făcute și spuse de Mine. Pentru că toate cele făcute și spuse de Dumnezeu sunt cunoaștere teologică.

[13] Dumnezeu face asta! El le profețește pe cele care se vor petrece.

[14] Câte M-am sfătuit cu Mine Însumi. Câte M-am sfătuit în sfatul interior al Treimii. Pentru că Dumnezeu nu Se sfătuiește cu creația Lui, ci El Se sfătuiește în Sine Însuși, ca Unul care este treime de persoane.

[15] Cei care ați pierdut simțirea Mea din inima voastră. Cei care nu Mă mai simțiți cu inima voastră.

2 comentarii la „Isaias, cap. 46, cf. LXX”

  1. Sărut mâna, Părinte Dorin!
    Ce înseamnă „Meșteșugiți-vă, cei care sunteți rătăciți!” de la versetul 5 ?
    Doamne ajută și Dumnezeu să ne ajute nouă, care suntem noul Israil, să ne ierte păcatele pe care le-am făcut împotriva Sa ca și vechiul Israil și pentru care a lăsat să vină această molimă și aceste ispite asupra noastră, pentru că ne-am îndepărtat cu inima de El și ne idolatrizăm patimile. Binecuvântați și iertați!

    1. Înseamnă: „Curățiți-vă, cei care până acum ați fost pătimași!”. Dumnezeu să vă bucure și să vă lumineze spre tot lucrul cel bun, Domnule Horia, și Dumnezeu să ne ierte! Vă doresc numai bine și vă mulțumesc frumos pentru întrebare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.