Isaias, cap. 47, cf. LXX

1. „Coboară, șezi pe pământ, fecioara [fecioară], fiica Babilonului [fiică a Babilonului]! Intră întru întuneric, fiica haldeilor [fiică a haldeilor]! Că[ci] nu vei mai fi adăugată să te chemi blândă și delicată.

2. Ia piatră de moară [și] macină făină! Descoperă-ți acoperitoarea ta[1]! Dezvelește-ți bătrânețile [tale]! Dă-ți la iveală pulpele [ἀνάσυραι τὰς κνήμας][2] [tale]! Treci râurile!

3. Va fi dezvelită rușinea ta. Vor fi arătate ocările tale. Pe cel drept îl voi lua de la tine. Nu mai am să dau oamenilor”,

4. a zis Cel care te-a izbăvit pe tine, Domnul Savaot. [Iar] numele Său [este] Cel Sfânt al lui Israil.

5. „Șezi străpunsă [κάθισον κατανενυγμένη][3]! Intră întru întuneric [εἴσελθε εἰς τὸ σκότος], fiica haldeilor [fiică a haldeilor]! Nu ai să te mai numești «tăria împărăției [ἰσχὺς βασιλείας]».

6. M-am întărâtat pe poporul Meu, [căci] ai pângărit moștenirea Mea. Eu [i-]am dat [pe ei] întru mâna ta, dar tu nu le-ai dat lor milă [σὺ δὲ οὐκ ἔδωκας αὐτοῖς ἔλεος]. [Căci] celui mai bătrân i-ai îngreuiat jugul foarte

7. și ai zis: «Întru veac voi fi stăpânind». Nu ai înțeles acestea în[tru] inima ta [οὐκ ἐνόησας ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ σου], nici [nu] ți-ai adus aminte de cele de apoi [οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ ἔσχατα].

8. Dar acum ascultă acestea, delicată [delicato], cea care șezi! Cea care a nădăjduit, zicând în[tru] inima ei: «Eu sunt și nu este alta [ca mine]. Nu voi sta văduvă și nici [nu] voi cunoaște doliul [ὀρφανείαν]».

9. Dar acum, fără de veste, vor veni peste tine acestea două într-o [singură] zi: văduvia [χηρεία] și sterpiciunea [ἀτεκνία][4]. Fără de veste va [vor] veni peste tine în[tru] vrăjitoria ta [ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου], în[tru] tăria vrăjitorilor tăi foarte [ἐν τῇ ἰσχύι τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα].

10. [Trăind cu] nădejdea răutății tale. Căci tu ai zis: «Eu sunt și nu este alta [ca mine]». Cunoaște că înțelegerea acestora [va fi] și curvia ta îți va fi ție rușinea [καὶ ἡ πορνεία σου ἔσται σοι αἰσχύνη] [ta]. Și ai zis [întru] inima ta: «Eu sunt și nu este alta [ca mine]».

11. Și va veni peste tine pieirea și nu ai să cunoști groapa și vei cădea întru ea. Și va veni peste tine suferința și nu vei putea să te faci curată. Și, fără de veste, va veni peste tine pieirea și nu ai să cunoști [aceasta].

12. Stai acum în[tru] vrăjile tale și [întru] vrăjitoria ta cea multă, pe care o învățai [ai învățat-o] din tinerețea ta, [și vezi] dacă vei putea să te folosești!

13. Te-ai ostenit în[tru] sfaturile tale. Să stea și să te mântuie pe tine astrologii cerului [στήτωσαν καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανου]! Cei care privesc stelele [οἱ ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας], să-ți vestească ție ce va veni asupra ta [ἀναγγειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι]!

14. Iată [ἰδοὺ], toți ca vreascurile în foc vor fi arși [πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ κατακαήσονται] și nu or să-și izbăvească sufletul lor din văpaie [καὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἐκ φλογός][5]! Că[ci] ai cărbuni de foc să șadă peste ei [ὅτι ἔχεις ἄνθρακας πυρός κάθισαι ἐπ᾽ αὐτούς].

15. Aceștia îți vor fi ție ajutorul. Te-ai ostenit în[tru] schimbarea ta din tinerețe. Omul dintru sine s-a rătăcit [ἄνθρωπος καθ᾽ ἑαυτὸν ἐπλανήθη], iar ție nu îți va fi mântuirea [σοὶ δὲ οὐκ ἔσται σωτηρία].


[1] Dă-ți jos acoperitoarea de pe capul tău sau de pe trupul tău!

[2] Se referă la pulpa din partea de jos a piciorului.

[3] Șezi străpungându-te la inimă!

[4] Sterilitatea, neputința de a face copii.

[5] Din văpaia focului Iadului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *