Isaias, cap. 48, cf. LXX

1. Auziți acestea, casa lui Iacov, cei care ați fost chemați [în] numele lui Israil și cei care ați ieșit din Iudas, cei care vă jurați [în] numele Domnului Dumnezeului lui Israil, cei care [Îl] pomeniți nu cu adevăr și nici cu dreptate,

2. și sunteți credincioși numelui cetății celei sfinte și de Dumnezeul lui Israil sunteți rezemați! [Căci] Domnul Savaot [este] numele Lui.

3. „Pe cele mai dinainte încă [le-]am vestit și din gura Mea a[u] ieșit și auzit[e] s-a[u] făcut. [Le-]am făcut pe neașteptate și a[u] venit.

4. Eu cunosc că aspru ești și nerv de fier [νεῦρον σιδηροῦν] [este] gâtul tău și fruntea ta [este] de aramă.

5. Și ți-am vestit ție de demult. Înainte să vină [acestea] peste tine, auzit[e] ție ți le-am făcut. [Ca] să nu zici că „Idolii mei au făcut [acestea]” și [nici] nu ai să zici că „Cele cioplite și cele topite mi-a[u] poruncit mie”.

6. Pe toate le-ați auzit și voi nu ați cunoscut. Dar și pe cele noi, de acum, auzite ți le-am făcut ție, [pe cele] care va [or] să fie, și nu ai [ați] zis [nimic].

7. Acum se face și nu de demult [s-a făcut] și nu celor mai dinainte zile [despre zilele cele mai dinainte] ai auzit acestea, [pentru ca] să nu zici că: „Da, le cunosc pe ele!”.

8. [Căci] nici [nu] ai cunoscut [οὔτε ἔγνως], nici [nu] ai înțeles [οὔτε ἠπίστω] [și] nici dintru început [nu] ți-am deschis ție urechile [οὔτε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἤνοιξά σου τὰ ὦτα][1], căci am cunoscut că lepădând vei lepăda [ἔγνων γὰρ ὅτι ἀθετῶν ἀθετήσεις] și încă din pântece vei fi chemat «cel fărădelege» [καὶ «ἄνομος» ἔτι ἐκ κοιλίας κληθήσῃ].

9.  Pentru numele Meu îți voi arăta ție mânia Mea [ἕνεκεν τοῦ Ἐμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν θυμόν Μου] și pe cele slăvite ale Mele le voi aduce peste tine [καὶ τὰ ἔνδοξά Μου ἐπάξω ἐπὶ σοί], pentru ca să nu te nimicesc pe tine cu totul [ἵνα μὴ ἐξολεθρεύσω σε].

10. Iată, te-am vândut pe tine nu pentru argint, dar te-am izbăvit pe tine din cuptorul sărăciei [ἐκ καμίνου πτωχείας]!

11. Pentru Mine îți voi face ție, că[ci] numele Meu se pângărește și slava Mea altuia nu i-o voi da.

12. Auzi-Mă, Iacov[e], și [tu], Israil[e], pe care Eu vă chem! Eu sunt Cel dintâi și Eu sunt întru veac.

13. Și mâna Mea a întemeiat pământul și dreapta Mea a întărit cerul. Îi voi chema pe ei și vor sta împreună.

14. Și vor fi adunați toți și vor auzi. Cine le-a vestit lor acestea? Iubindu-te, am făcut voia ta asupra Babilonului, [ca] să ridic sămânța haldeilor.

15. Eu [i-]am grăit, Eu [l-]am chemat, [Eu] l-am adus pe el și am bine-sporit calea lui.

16. Apropiați-vă către mine și auziți acestea! [Căci] nu dintru început am grăit în[tru] ascuns [οὐκ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν κρυφῇ ἐλάλησα] și nici în locul pământului celui întunecos. Când s-a făcut, [Eu] acolo eram”. Și acum Domnul m-a trimis pe mine, [cât] și Duhul Său.

17. [Și] așa zice Domnul, Cel care te-a izbăvit pe tine, Sfântul lui Israil: „Eu sunt Dumnezeul tău, [Cel care] ți-am arătat ție [ca] să afli calea ta în[tru] care vei merge în[tru] ea.

18. Și dacă ai [fi] auzit poruncile Mele [καὶ εἰ ἤκουσας τῶν ἐντολῶν Μου], s-a[r fi] făcut ca râul pacea ta [ἐγένετο ἂν ὡσεὶ ποταμὸς ἡ εἰρήνη σου] și dreptatea ta ca valul mării [καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ὡς κῦμα θαλάσσης],

19. și s-a[r fi] făcut ca nisipul sămânța ta [καὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἡ ἄμμος τὸ σπέρμα σου] și odraslele pântecelui tău ca țărâna pământului [καὶ τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς]. Nici acum nu ai să fii nimicit cu totul și nici [nu] va pieri numele tău înaintea Mea.

20. Ieși din Babilon, fugind de la haldei! Vestiți glas de veselie și auzită să se facă aceasta! Vestiți până la marginea pământului [și] ziceți: «Domnul l-a izbăvit pe robul Său, pe Iacov»!

21. Și dacă or să înseteze, prin pustiu îi va duce pe ei [și] apă din piatră le va scoate lor. Va fi despicată piatra și va curge apa și va bea poporul Meu.

22. [Însă] nu este a se bucura celor neevlavioși”, zice Domnul.


[1] Nu ți-am revelat ție aceste lucruri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.