Isaias, cap. 49, 16-26, cf. LXX

16. „Iată [ἰδοὺ], cu mâinile Mele am zugrăvit zidurile tale [ἐπὶ τῶν χειρῶν Μου ἐζωγράφησά σου τὰ τείχη] și înaintea Mea ești pururea [καὶ ἐνώπιόν Μου εἶ διὰ παντός]!

17. Și curând vei fi zidit de care ai fost dărâmat, iar cei care te-au pustiit pe tine vor ieși de la tine.

18. Ridică împrejur ochii tăi și vezi-i pe toți! Iată, au fost adunați [s-au adunat] și au venit către tine! Eu trăiesc”, zice Domnul, „că[ci] pe ei, pe toți, îi vei îmbrăca și îi vei pune pe ei împrejur ca [pe] podoaba miresei.

19. Că[ci] cele pustiite ale tale și cele stricate și cele căzute acum va fi împiedicat [vor fi împiedicate] de către cei care locuiesc [acolo] și vor fi depărtați de la tine cei care te înghit pe tine.

20. Căci fiii tăi, pe care i-ai pierdut, vor zice în[tru] urechile tale: «Strâmt îmi [este] mie locul. Fă-mi mie loc ca să locuiesc!».

21. Și vei zice în[tru] inima ta: «Cine mi i-a născut mie pe aceștia? Iar eu [sunt] cea fără de copii și văduvă. Iar pe aceștia cine mi i-a hrănit? Și eu am rămas singură, dar aceștia ai mei unde erau?»”.

22. Așa zice Domnul: „Iată, ridic întru neamuri mâna Mea și întru insule voi ridica semnul [σύσσημόν] Meu[1]! Și îi vor aduce pe fiii tăi în[tru] sân, iar pe fiicele tale pe umeri le vor ridica.

23. Și împărații vor fi îngrijitorii tăi, iar cele care stăpânesc [vor fi] doicile tale. Peste fața pământului ți se vor închina ție și țărâna picioarelor tale vor linge [καὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσιν]. Și vei cunoaște că Eu [sunt] Domnul și [că tu] nu vei fi rușinat.

24. Nu [cumva] va lua cineva prăzi de la uriaș? Iar dacă are să robească cineva pe nedrept, [oare] va fi mântuit?”.

25. Așa zice Domnul: „Dacă cineva are să robească un uriaș, [atunci] va lua prăzi[2]. Și, luând de la [cel care] poate, va fi mântuit [se va mântui]. Iar Eu judecata ta o voi judeca și Eu pe fiii tăi îi voi izbăvi.

26. Și, cei care te-au necăjit pe tine, își vor mânca trupurile lor, iar, ca vinul cel nou, își vor bea sângele lor și vor fi îmbătați [se vor îmbăta]. Și va înțelege tot trupul că Eu [sunt] Domnul, Cel care te-am izbăvit pe tine și Cel care ia partea tăriei lui Iacov[3]”.


[1] Crucea Mea.

[2] Profeție despre învingerea lui Satanas de către Domnul. Căci El S-a pogorât la Iad și a jefuit Iadul.

[3] Cel care îl ajută pe Iacov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.