Psalmul al 28-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Aduceți prinoase și veniți la Domnul,
lui Dumnezeu aduceți, câți sunteți fii, și cu tot omul!
Aduceți-I, cu miei grași, Domnului și slavă,
aduceți-I cu cinste, nu faceți zăbavă!
Să faceți cum se cade sfântului Său nume,
Dumnezeului nostru, domni[lor] din lume!
Să vă închinați Domnului, în curtea cea sfântă,
cu inimă curată, cu gând fără dorință-urâtă!
Glasul Domnului toarnă cu piatră-n puhoaie
și tună în ape multe cu fulgere-n ploaie.
Glasul Domnului face furtună pe mare,
de-o umflă cu undă și cu val ce sare.
Glasul Domnului iese cu multă vârtute,
de potolește marea și vântul cel iute.
Glasul Domnului iese cu frumusețe multă
și cedrii îi dărâmă și din loc îi mută.
Cedrii Libanului Domnul îi detună,
de-i frânge cu tulpină, cu crengi împreună.
Ca [pe] vițelul tămâii mărunt îi zdrumică,
de-i îngrozește pe toți Domnul, să-i învețe frică.
Ca fii[i] de inorogi, cu cornul în frunte,
așa va da Cel iubit războiul de iute.
Glasul Domnului taie văpaia de pară
când Își scapără focul de se-aude-n țară.
Glasul Domnului umple pustia de frică,
de se-ngrozește fiara și care-i mai mică.
Cerbii lasă pădurea, dumbrăvi dărâmate,
de fug la munții cei goi și la dealuri-nalte.
Iar cel ce știe a se ruga, din lume tot omul,
năzuiască să scape în casă la Domnul.
Că[ci] Domnul stă-n scaun când varsă potopul,
când face lumii groază și frică cu focul.
Stă Domnul în scaun de împărățește,
și adunarea Sa cea sfântă Domnul o-ntărește
cu binecuvântare spre viață cu pace.
Ceea ce i-a jurat Domnul deplin îi va face.