Isaias, cap. 51, 1-11, cf. LXX

1. Auziți-Mă, cei care Îl prigoniți pe Cel Drept și[, în același timp,] Îl căutați pe Domnul! Priviți spre piatra cea tare pe care ați tăiat-o și spre gaura gropii pe care ați săpat-o!

2. Priviți spre Avraam, tatăl vostru, și spre Sarra, cea care suferă chinurile nașterii [pentru] voi! Că[ci] unul era și l-am chemat pe el și l-am binecuvântat pe el și l-am iubit pe el și l-am înmulțit pe el.

3. Și acum pe tine te voi binecuvânta, Sionul[e]. Și am mângâiat toate pustiurile lui. Și voi pune pustiurile lui ca Paradisul Domnului [ὡς Παράδεισον Κυρίου]. Veselie și bucurie vor afla în[tru] el, mărturisire și glas de laudă.

4. Auziți-Mă! Auziți, poporul Meu! Și împărații către Mine plecați-vă urechea! Că[ci] legea de la Mine va ieși și judecata Mea [va fi] spre lumina neamurilor.

5. Se apropie repede dreptatea Mea și va ieși ca lumina Mântuitorul Meu [καὶ ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ Σωτήριόν Μου] și întru brațul Meu neamurile vor nădăjdui. Pe Mine insulele Mă vor răbda și întru brațul Meu vor nădăjdui.

6. Ridicați spre cer ochii voștri și priviți spre pământ, jos! Că[ci] cerul ca fumul s-a întărit și pământul ca veșmântul va fi învechit [se va învechi], iar cei care locuiesc pe pământ ca acestea vor muri. Dar Mântuitorul Meu întru veac va fi și dreptatea Mea nu are să se sfârșească.

7. Auziți-Mă, cei care ați cunoscut judecata! [Auzi-Mă,] poporul Meu, a căruia [este] legea Mea în inima voastră! Nu vă temeți de mustrarea oamenilor și [de] disprețul lor nu vă [lăsați] biruiți!

8. Căci, precum veșmântul va fi mâncat de vreme [ὥσπερ γὰρ ἱμάτιον βρωθήσεται ὑπὸ χρόνου] și ca lânurile va fi mâncat de molii [καὶ ὡς ἔρια βρωθήσεται ὑπὸ σητός]. Dar dreptatea Mea întru veac va fi [ἡ δὲ δικαιοσύνη Μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται] și mântuirea Mea întru neamuri de neamuri [τὸ δὲ σωτήριόν Μου εἰς γενεὰς γενεῶν].

9. Ridică-te, ridică-te, Ierusalimul[e], și îmbracă-te [cu] tăria brațului tău! Ridică-te ca în[tru] începutul zilei, ca neamul veacului [ὡς γενεὰ αἰῶνος]! [Oare] nu ești Tu

10. Cel care ai pustiit marea, apa, mulțimea abisului? [Oare nu ești Tu] Cel care ai pus adâncurile mării [drept] cale de trecere [pentru cei care] se izbăvesc

11. și care au fost răscumpărați? Căci de către Domnul vor fi întorși și vor veni întru Sion cu veselie și [cu] bucurie veșnică. Căci peste capul lor [se vor coborî] bucuria și lauda, iar veselia îi va cuprinde pe ei. [Căci] a[u] fugit durerea și întristarea și suspinul [ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός][1].


[1] Fragment introdus în rugăciunea de la ectenia celor adormiți.

2 comentarii la „Isaias, cap. 51, 1-11, cf. LXX”

  1. Ce profeție extraordinară: „Auziți-Mă, cei care Îl prigoniți pe Cel Drept și[, în același timp,] Îl căutați pe Domnul! Priviți spre piatra cea tare pe care ați tăiat-o și spre gaura gropii pe care ați săpat-o! Priviți spre Avraam, tatăl vostru”…
    Mulțumim, Părinte Dorin, foarte expresive traducerile sfinției voastre. Și cât de multe preziceri uluitoare cu atâtea sute de ani înainte! Doamne ajută, binecuvântați!

    1. Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul cel bun și să vă bucure, Domnule Horia! Profețiile sunt dezarmant de precise când le citești astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru prietenie!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.