Psalmul al 32-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Bucurați-vă, Drepților din lume,
de Domnul! Iar celui ce adevăru-l spune
i se cade lauda tot omului.
Și să vă mărturisiți Domnului!
În cetera[1] cea cu zece strune
și-n psaltirion viersul să răsune!
Cântec nou să-I cântați în strigare,
cântați-I cu bună cuvântare!
Cuvântul Domnului este de crezut
și lucrurile [Lui] sunt drepte [pe pământ].
Lui Dumnezeu mila Îi este dragă
și judecata cu dreptate-ntreagă.
De mila Ta, Doamne,-i plin pământul.
cerurile le-ai făcut cu Cuvântul
și cu Duhul gurii Tale toate[-n înălțimi]
le-ai umplut de Îngeri, de mulțimi.
Cela ce strângi ca-n burduf [întreaga] mare,
în prăpăstii adânci, pe nisip moale.
Să se teamă pământul de Domnul,
cu câte se mișcă [pe el], și tot omul,
că Singur a zis de se făcură,
Singur i-a dat fiecăruia făptură.
Domnul risipește toate sfaturile
limbilor[2], din toate laturile,
cuvintele și gândurile neamurilor
și toate sfaturile stăpânitorilor.
Iar sfatul pe care-l gândește Domnul
va petrece în veci peste tot omul.
Și ferice de neamul care are
pe Dumnezeu Domn cu așezare
și de poporul pe care l-a ales Sie,
în sorțul Său să-I fie moșie.
Din cer S-a plecat să vadă Domnul:
zări pe toți fiii ce-are omul.
Din locașul Lui cel gata
peste toată lumea Domnul cată,
pe care a plămădit-o cu mâinile Sale [cele] cinstite.
Inimile lor, care sunt deosebite[3],
în tot lucrul Domnul le-nțelege:
în cei buni și-n cei fără de lege.
Nu va scăpa prin puterea sa craiul,
cu voinicii, să-și lungească traiul.
Caii cei buni, la ceas de năvală,
îi vor aduce grijă și sminteală.
Și nu îi va folosi puterea,
nici nu se va izbăvi cu averea.
Că Domnul peste cei buni privește,
cu mila Sa, de-i întărește.
Și le va feri sufletul de moarte
și din foame Domnul îi va scoate,
că-i va hrăni să nu flămânzească,
cu hrana Sa cea dumnezeiască.
Iar sufletul nostru așteaptă
pe Domnul cu conștiință curată.
Și [El] ne-ajută, de ne e sprijinire
și pavăză-n vreme de pieire.
Și inima noastră-n voie bună
de Dânsul se va veseli-mpreună.
Că întru sfântul Lui și cinstitul nume
nădăjduim, petrecând în lume.
Fie-Ți, Doamne, mila Ta cea sfântă [cu bine]
peste noi, precum am nădăjduit întru Tine!


[1] Lira.

[2] Neamurilor păgâne.

[3] Diferite.