Psalmul al 33-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată

Binecuvânta-voi pe Domnul [în] toată vremea și în tot ceasul,
lauda Lui este-n gura mea, să-I cânt cât îmi poate glasul.
De Domnul se va bucura sufletul meu și va zice:
toți [cei] blânzi să audă, [întru] bucuria ce lacrima stinge!
Măriți pe Domnul cu mine și să aveți de El teamă,
împreună sfântul Lui nume să-I înălțăm fără seamăn!
Am năzuit către Domnul și L-am încercat cu rugă
și din toate grijile mele m-a mântuit fără fugă.
Veniți aproape de Dânsul și luați lumină,
ca să fie fața voastră luminată și senină!
Că[ci] și sărmanul când strigă, Dumnezeu degrab’ l-aude
și la scârbele lui toate cu ajutor îi răspunde.
Împrejurul celor ce-au de Domnul frică, de-I slujesc cu temă,
a pus Înger care-i ferește, cu oștiri grele, fără seamăn.
De[spre]-a Domnului bunătate să caute-a vedea cel ce crede
că-i ferice de tot omul ce-are spre El nădejde verde.
Sfinții toți, să aveți de Domnul frică, precum vi se cade,
că[ci] temându-vă de Dânsul, binele nu scade!
Bogații, care au nădejde spre strânsură și avere,
flămânzesc în toată vremea și-ajung la mare scădere.
Iar cei ce-L caută pe Domnul de bine n-or avea lipsă,
ci vor avea daruri multe și masa le va fi-ntinsă.
Veniți, fiilor, lângă mine, și-ascultați ce vă voi zice:
să aveți teamă de Domnul, să fie de voi ferice!
Omule ce poftești viață, să vezi zile fără scârbă,
din gură oprește-ți răul și vicleșugul din limbă!
Și să fugi de răutate și să faci ce este bine,
caută să găsești pacea și ia-i urma prin mulțime!
Domnul caută către cei buni cu privire milostivă,
și ruga le-aude, să n-aibă [niciun] rău împotrivă.
Iar fața Lui cea sfântă spre răi nu vrea să privească,
că-i va pierde de pe lume, să nu se mai pomenească.
Spre Domnul strigă Drepții și Sfinția Sa i-ascultă,
de greu îi mântuie, ne-ntârziind în vreme multă.
Că[ci] Domnul este aproape de cei cu inima frântă,
și smeriților cu duhul le e ajutor și îi binecuvântă.
Multe scârbe au Drepții, și Domnul le face povara ușoară,
oasele lor, după moarte, le cruță ca să nu piară.
Moarte rea au păcătoșii și vor pieri din cale:
cine urăște pe cel Drept va suferi certare.
Că[ci] [pe] slugile Sale Domnul de la greu le izbăvește,
și nu va avea scădere cel ce spre El năzuiește.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *