Isaias, cap. 59, LXX

1. [Oare] nu poate mâna Domnului să mântuie? Sau s-a îngreuiat urechea Lui [ca] să nu asculte?

2. Însă păcatele voastre or să despartă [διιστῶσιν] între voi și Dumnezeu, iar pentru păcatele voastre Și-a întors fața Sa de la voi [ca] să nu [vă] miluiască.

3. Căci mâinile voastre au fost murdărite [cu] sânge și degetele voastre [au fost] în[tru] păcate. Iar buzele voastre a[u] grăit fărădelege și limba voastră cugetă nedreptate.

4. Nimeni [nu] grăiește cele drepte și nici [nu] este judecata cea adevărată. [Oamenii] au nădăjduit în[tru] cele deșarte și grăiesc cele deșarte, că[ci] zămislesc durerea și nasc fărădelegea.

5. Ouăle aspidelor [ἀσπίδων] au spart și pe catarg pânza păianjenului o țes, iar cel care va să mănânce ouălele lor, zdrobind [vârful] cel de vânt slab [οὔριον] [al catargului], va afla în el și vasiliscul [βασιλίσκος].

6. Catargul lor nu va fi întru veșmânt și nici nu or să se îmbrace din lucrurile lor [οὐδὲ μὴ περιβάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν], căci lucrurile lor [sunt] lucrurile fărădelegii [τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἔργα ἀνομίας],

7. iar picioarele lor spre răutate aleargă, grăbiți [fiind] să verse sânge. Și gândurile lor [sunt] gândurile cele nebunești [διαλογισμοὶ ἀφρόνων], pieirea și nefericirea [fiind] în[tru] căile lor.

8. Și calea păcii nu au cunoscut-o și nu este judecata în[tru] căile lor, căci cărările lor au fost stricate [s-au stricat], [cele] pe care [ei] umblă, și nu au cunoscut pacea.

9. Pentru aceasta s-a depărtat judecata de la ei și nu are să-i apuce pe ei dreptatea. Răbdând ei lumina [ὑπομεινάντων αὐτῶν φῶς], li s-a făcut lor întunericul [ἐγένετο αὐτοῖς σκότος], [iar] așteptând ivirea zorilor [μείναντες αὐγὴν], în vreme rea au umblat [ἐν ἀωρίᾳ περιεπάτησαν].

10. Vor pipăi zidul ca cei orbi și ca nefiind ochii vor pipăi. Și vor cădea la amiază ca la miezul nopții, ca murind [ca și când ar muri]. Vor geme

11. ca ursul și ca porumbița împreună vor merge. [Noi] am așteptat judecată și nu este mântuirea [noastră], [căci] departe s-a depărtat de noi [μακρὰν ἀφέστηκεν ἀφ᾽ ἡμῶν].

12. Căci multă [este] fărădelegea noastră înaintea Ta și păcatele noastre ni s-au împotrivit nouă [καὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν]. Căci fărădelegile noastre [sunt] în[tru] noi [αἱ γὰρ ἀνομίαι ἡμῶν ἐν ἡμῖν] și nedreptățile noastre le-am cunoscut.

13. Am fost neevlavioși și am mințit și ne-am depărtat dinapoia Dumnezeului nostru [καὶ ἀπέστημεν ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν]. Am grăit cele nedrepte și n-am ascultat, am zămislit din inimile noastre și am gândit cuvintele cele nedrepte.

14. Și am depărtat îndărăt judecata și dreptatea departe s-a depărtat. Că[ci] adevărul a fost mistuit [s-a mistuit] în[tru] căile lor [ὅτι καταναλώθη ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἡ ἀλήθεια] și prin calea cea dreaptă nu puteau să treacă.

15. Și adevărul a fost ridicat și și-au mutat mintea [lor de la] a înțelege. Și Domnul a văzut [aceasta] și nu I-a plăcut Lui [ce au făcut], că[ci] nu era judecata.

16. Și [El] a văzut și nu era om. Și a cugetat și nu era cel care va ajuta. Și i-a apărat pe ei [cu] brațul Său și [cu] milostenia [Sa] [i-]a întărit [pe ei].

17. Și S-a îmbrăcat [cu] dreptatea ca și [cu] o platoșă și Și-a pus casca mântuirii pe cap și S-a îmbrăcat [cu] veșmântul răzbunării și [cu] mantia [Sa]

18. ca răsplătind răsplătire [și] ocară celor potrivnici.

19. Și vor fi temători [se vor teme] cei de la apus [de] numele Domnului și cei de la răsăriturile soarelui [de] numele cel slăvit [al Său], căci va veni ca râul cel aprig urgia de la Domnul [ἥξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἡ ὀργὴ παρὰ Κυρίου], va veni cu mânie [ἥξει μετὰ θυμοῦ][1].

20. „Și va veni pentru Sion Cel care izbăvește și va întoarce neevlaviile de la Iacov.

21. Și aceasta le este lor făgăduința cea de la Mine:”, a zis Domnul, „Duhul Meu [Πνεῦμα τὸ Ἐμόν], Care este în[tru] tine [Ὅ ἐστιν ἐπὶ σοί], și cuvintele [Mele], pe care le-am dat întru gura ta. [Și acestea] nu are [or] să se sfârșească din gura ta și din gura seminței tale”. Căci a zis Domnul: „[Și acestea se vor face] de acum și întru veac”.


[1] Căci El Își va arăta mânia Lui.