Isaias, cap. 60, cf. LXX

1. „Luminează-te, luminează-te, Ierusalimul[e], căci vine lumina ta și slava Domnului în[tru] tine a răsărit [καὶ ἡ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν]!

2. Iată, întunericul și negura va [vor] acoperi pământul pe[ste] neamuri, iar în[tru] tine va fi arătat [Se va arăta] Domnul, iar slava Lui în[tru] tine va fi văzută [καὶ ἡ δόξα Αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφθήσεται]!

3. Și vor merge împărații în[tru] lumina ta, iar neamurile în[tru] strălucirea ta[1].

4. Ridică împrejur ochii tăi și vezi-i adunați pe copiii tăi! Iată, au venit toți fiii tăi de departe și fiicele tale peste umeri vor fi ridicate!

5. Atunci vei vedea și vei fi înfricoșat și te vei uimi [cu] inima [καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ][2], că[ci] se va schimba întru tine avuția mării și a neamurilor și a popoarelor. Și îți vor veni ție

6. cirezile de cămile [ἀγέλαι καμήλων] și te vor acoperi pe tine cămilele Madiamului [Μαδιάμ] și ale Ghefarului [Γαιφα]. Toți din Saba [Σαβα] vor veni aducând aur, [dar] și tămâie vor aduce, și mântuirea Domnului vor binevesti [καὶ τὸ σωτήριον Κυρίου εὐαγγελιοῦνται].

7. Și toate oile Chidarului [Κηδαρ] îți vor fi adunate ție și berbecii Naveotului [Ναβαιωθ] îți vor veni ție și vor fi aduse cele primite pe jertfelnicul Meu și casa rugăciunii Mele va fi slăvită [καὶ ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς Μου δοξασθήσεται][3].

8. [Și] cine [sunt] aceștia, [care] ca norii zboară și ca porumbițele cu pui?

9. Pe Mine insulele M-au răbdat, iar corăbiile Tarsisului [Θαρσις] [au fost] în[tru] cele dintâi [ca] să ducă pe copiii tăi departe, și argintul și aurul împreună cu ei. [Dar] pentru numele Domnului Cel Sfânt și pentru Cel Sfânt al lui Israil a fi [este] slăvit[4].

10. Și vor zidi cei de alt neam zidurile tale și împărații lor îți vor ajuta ție, căci pentru urgia Mea te-am lovit pe tine [διὰ γὰρ ὀργήν Μου ἐπάταξά σε] și pentru milă te-am iubit pe tine [καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε].

11. Și vor fi deschise porțile tale pururea, [căci] ziua și noaptea nu vor fi închise, [ca] să aducă către tine puterea neamurilor și pe împărați aducându-i.

12. Căci neamurile și împărații care nu îți vor sluji ție vor pieri și neamurile [cu] pustiire vor fi pustiite [καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται].

13. Și slava Libanosului către tine va veni [cu] chiparos, [cu] pin și [cu] cedru, [ca] împreună să slăvească locul cel sfânt al Meu.

14. Și vor veni către tine, temându-se, fiii celor care te-au smerit pe tine și te-au întărâtat pe tine. Și vei fi chemată[5] «cetatea Domnului [πόλις Κυρίου], Sionul cel sfânt al lui Israil [Σιων ἁγίου Ισραηλ]».

15. Pentru ca [că] să te faci [te-ai făcut] pe tine părăsită și urâtă și nu era cel care ajută [să-ți ajute ție]. [De aceea] și [Eu] te voi pune pe tine [întru] bucuria cea veșnică [καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον], [întru] veselia neamurilor neamurilor [εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς].

16. Și vei suge laptele neamurilor [καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν] și avuția împăraților vei mânca. Și vei cunoaște că Eu [sunt] Domnul, Cel care te mântuie pe tine și Cel care te izbăvește pe tine, Dumnezeul lui Israil.

17. Și în loc de aramă îți voi aduce ție aur, iar în loc de fier îți voi aduce ție argint, iar în loc de lemne îți voi aduce ție aramă, iar în loc de pietre [îți voi aduce ție] fier. Și îi voi da pe stăpânitorii tăi în[tru] pace și pe supraveghetorii [τοὺς ἐπισκόπους] tăi în[tru] dreptate.

18. Și încă nu va [mai] fi auzită nedreptatea în[tru] pământul tău și nici pieirea și nici nefericirea în[tru] hotarele tale, ci zidurile tale va fi chemată [vor fi chemate] «mântuirea», iar porțile tale «înscrierea[6] [γλύμμα]».

19. Și nu îți va fi ție soarele întru lumina zilei și nici răsăritul lunii [nu] îți va lumina ție noaptea, ci Domnul îți va fi ție lumina cea veșnică [ἀλλ᾽ ἔσται σοι Κύριος φῶς αἰώνιον] și Dumnezeu [va fi] slava ta [καὶ ὁ Θεὸς δόξα σου].

20. Căci soarele nu îți va apune ție și [nici] luna nu îți va lipsi ție, căci Domnul îți va fi ție lumina cea veșnică și vor fi împlinite [se vor împlini[7]] zilele plângerii tale.

21. Și tot poporul tău [va fi] drept și prin veac vor moșteni pământul, păzind planta [φυλάσσων τὸ φύτευμα], lucrurile mâinilor Sale întru slavă [ἔργα χειρῶν Αὐτοῦ εἰς δόξαν].

22. Cel împuținat va fi întru mii și cel mai mic întru neamul cel mare. [Pentru că] Eu, Domnul, după [ceva] vreme, îi voi aduna pe ei.


[1] Pentru că lumina și strălucirea Bisericii sunt ale lui Dumnezeu, izvorâte din El.

[2] Vei avea vederi dumnezeiești, extatice.

[3] Căci Biserica e casa rugăciunii către Dumnezeu.

[4] Se referă la poporul lui Israil.

[5] Cu referire la cetatea Ierusalimului.

[6] Inscripția.

[7] Cu sensul de se vor sfârși.