Ieremias, cap. 1, cf. LXX

1. Cuvântul lui Dumnezeu care a fost către Ieremias, cel al lui Helchias [Χελκιας[1]], [cel] dintre preoți, care locuia în Anatot [Αναθωθ[2]], în pământul lui Veniamin [Βενιαμίν].

2. Cel care a fost cuvântul lui Dumnezeu către el în zilele lui Iosias, fiul lui Amos, al împăratului Iudasului, în al 13-lea an al împărăției sale.

3. Și a fost în zilele lui Ioachim, fiul lui Iosias [Ἰωσίας], al împăratului Iudasului, până la cel de al 11-lea an al lui Sedechias, fiul lui Iosias, al împăratului Iudasului, până la robia Ierusalimului, în cea de a 5-a lună.

4. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:

5. „Mai înainte [ca] Eu să te zidesc pe tine în pântece te cunosc pe tine [πρὸ τοῦ Με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε] și mai înainte [ca] tu să ieși din uter te-am sfințit pe tine Profet [καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε Προφήτην] [și] în[tre] neamuri te-am pus pe tine [εἰς ἔθνη τέθεικά σε].

6. Și [tu] ai zis: «O, Stăpâne Doamne! Iată, nu știu a grăi, că mai tânăr [νεώτερος] sunt eu!»”.

7. Și Domnul a zis către mine: „Nu zi că «mai tânăr sunt eu»! Că[ci], către toți cei care am să te trimit pe tine, vei merge și, după toate câte am să-ți poruncesc ție, vei grăi.

8. Să nu te temi de fața lor, că[ci] Eu sunt împreună cu tine, [pentru] a te izbăvi pe tine”, zice Domnul.

9. Și a întins Domnul mâna Sa către mine și a atins gura mea și a zis Domnul către mine: „Iată [ἰδοὺ], am dat cuvintele Mele întru gura ta [δέδωκα τοὺς λόγους Μου εἰς τὸ στόμα σου]!

10. Iată, te-am pus pe tine astăzi peste neamuri și [peste] împărății, [pentru] a dezrădăcina și a dărâma și a nimici și a rezidi și a sădi!”.

11. Și a fost cuvântul Domnului către mine, zicând: „Ce vezi tu, Ieremia [Ιερεμια[3]]?”. Și [eu] am zis: „Toiagul cel de migdal[4] [βακτηρίαν καρυΐνην]”.

12. Și Domnul a zis către mine: „Bine ai văzut, pentru că Eu am privegheat [ἐγρήγορα] peste cuvintele Mele [ca] le fac pe ele”.

13. Și a fost cuvântul Domnului către mine, cel de-a doua [oară], zicând: „Ce vezi tu?”. Și [eu] am zis: „Căldare arzând dedesubt [λέβητα ὑποκαιόμενον] și fața ei [este] de la fața crivățului [καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου βορρᾶ]”.

14. Și Domnul a zis către mine: „De la fața crivățului va fi aprins [vor fi aprinse] cele rele în toți cei care locuiesc pământul.

15. Pentru că Eu, iată, chem toate împărățiile de la apusul pământului”, zice Domnul, „și vor veni și își vor pune fiecare tronul său în curțile porților Ierusalimului și pe[ste] toate zidurile dimprejurul lui și pe[ste] toate cetățile Iudasului!

16. Și voi grăi către ei cu judecată pentru toată răutatea lor, [despre] cum M-au părăsit pe Mine și au jertfit dumnezeilor celor străini și s-au închinat lucrurilor mâinilor lor.

17. Iar tu încinge-ți mijlocul tău și te ridică și zi către ei toate câte am să-ți poruncesc ție! Să nu te temi de la fața lor și nici să [nu] te înfricoșezi înaintea lor. Că[ci] Eu sunt împreună cu tine, [pentru] a te izbăvi pe tine”, zice Domnul.

18. „Iată, te-am pus pe tine în ziua de astăzi ca pe cetatea cea tare și ca pe zidul cel tare, cel de aramă, [înaintea] tuturor împăraților Iudasului și a stăpânitorilor săi și a poporului pământului!

19. Și se vor război [cu] tine și nu or să poată [să vină] către tine, pentru că Eu sunt împreună cu tine, [pentru] a te izbăvi pe tine”, a zis Domnul.


[1] Forma de N., pentru că în text este forma de G. τοῦ Χελκιου.

[2] Forma de D. pl.

[3] E forma de vocativ.

[4] A se vedea cum arată migdalul: https://ro.wikipedia.org/wiki/Migdal.