Psalmul al 36-lea al Sfântului Dosoftei în formă actualizată [v. 1-30]

Nu râvni belșugul omului fără de lege,
căci [el] degrabă din lume se va șterge
și se va usca lesne, ca iarba verde:
sufletul și-l pune și averea-și va pierde.
Ci fii către Domnul cu inimă-ntreagă,
petrece făcând binele în casă largă!
Trăiește în lume cu viață curată
și Domnul te va paște cu mână-ndurată!
Silește-te cu Domnul să fii în viață,
că-ți va da, după voie, inimii dulceață!
Calea ta, cea ascunsă, Domnului arată,
spre El să ai nădejde, că[ci] pe tot omul iartă!
Drept te va face, dacă vei fi tot lumină,
judecata ta [o] va scoate-n miazăzi senină.
Domnului te roagă și te cucerește,
nu râvni calea ce vicleanulu-i sporește!
Păcatele toate cu dânsul vor merge,
cu omul ce face călcare de lege.
Astâmpără-ți mânia, urgia-ți oprește,
râvna [rea], vicleșugul, de te curățește!
Căci de vei face rele, vei seca din rădăcină,
[iar] de vei face bine, nădejdea ți-e plină!
Curând se va alege[1], în vreme puțină,
când vor pierii-ntr-o clipă cei plini de vină.
Blânzilor pământul moșie [le] rămâne,
petrecând în viață dreaptă spre bine.
Chiar dacă păcătoșii scrâșnesc cu dinții lor,
tot n-au putere celui Drept a face rău.
De-a lor nebunie și Domnul va râde,
văzând că le vine zi rea ce-i cuprinde.


[1] Va fi Judecata lui Dumnezeu, se va face separare între Drepți și păcătoși.