Ieremias, cap. 3, 1-12

1. Dacă bărbatul are să-și alunge femeia sa și [ea] are să plece de la el și are să fie a altui bărbat, oare, întorcându-se, se va întoarce încă către el? Nu, pângărindu-se, va fi pângărită femeia aceea? Iar tu ai curvit în[tru] păstorii cei mulți [καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν ποιμέσιν πολλοῖς] și [apoi] te întorceai către Mine [καὶ ἀνέκαμπτες πρός Με]”, zice Domnul.

2. „Ridică întru [partea] cea dreaptă ochii tăi și vezi! Unde nu te-ai spurcat [ποῦ οὐχὶ ἐξεφύρθης]? În[tru] căile [tale] le-ai stat lor ca cioara pustiită [ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐκάθισας αὐτοῖς ὡσεὶ κορώνη ἐρημουμένη] și ai pângărit pământul în[tru] curviile tale și în[tru] răutățile tale [καὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορνείαις σου καὶ ἐν ταῖς κακίαις σου].

3. Și ai avut păstori mulți spre poticnire ție [poticnirea ta], [iar] fața de curvă ți s-a făcut ție [ὄψις πόρνης ἐγένετό σοι], [căci] te-ai nerușinat către toți [ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας].

4. [Oare] nu ca o casă M-ai chemat și [ca] Părinte și începător al fecioriei tale [καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου]?

5. Oare va rămâne întru veac sau va fi păzit întru biruință? Iată, ai grăit și le-ai făcut pe acestea, pe cele rele, și ai putut [să le faci]!”.

6. Și Domnul a zis către mine în zilele împăratului Iosias [Ἰωσίας]: „Ai văzut ce Mi-a făcut Mie locașul lui Israil? Au mers pe tot muntele cel înalt și dedesubtul a tot pomul cel dumbrăvos[1] [ἀλσώδους] și au curvit acolo.

7. Și am zis, după [ce a fost] să curvească ea acestea toate: «Întoarce-te către Mine!» și nu s-a întors. Și s-a văzut necredința ei: Iudas cea necredincioasă.

8. Și am văzut că pentru toate pe care le-a apucat, în[tru] care preacurvea locașul lui Israil, și am alungat-o pe ea și i-am dat ei carte de despărțire [βιβλίον ἀποστασίου][2] întru mâinile sale. Iar Iudas, cea necredincioasă, nu s-a temut și a mers și a curvit și ea.

9. Și a fost întru nimic curvia ei [καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἡ πορνεία αὐτῆς] și a preacurvit [cu] lemnul și [cu] piatra [καὶ ἐμοίχευσεν τὸ ξύλον καὶ τὸν λίθον].

10. Și cu toate acestea nu s-a întors către Mine, din toată inima sa, cea necredincioasă, Iudasul, ci cu minciună”.

11. Și a zis Domnul către mine: „Israil și-a îndreptat sufletul său de la Iudas cea necredincioasă.

12. Mergi și citește cuvintele acestea către miazănoapte! Și vei zice [acestea]: «Întoarce-Te către Mine locașul lui Israil, zice Domnul, și nu voi întări fața Mea pe[este] voi! Că milostiv sunt Eu, zice Domnul, și nu voi fi mânios [asupra] voastră întru veac.


[1] Am fost nevoit să formez aici adjectivul lui dumbravă și care apare și în Ier. 3, 13. Dar pe care îl mai găsim încă de 3 ori în LXX la G. sg: II Împ. 16, 4; 17, 10 și II Cron. 28, 4.

[2] Certificat de divorț.