Ieremias, cap. 4, 27-31, cf. LXX

27. Acestea zice Domnul: „Pustiu va fi tot pământul [ἔρημος ἔσται πᾶσα ἡ γῆ], iar desăvârșirea [lui] nu o voi face [συντέλειαν δὲ οὐ μὴ ποιήσω].

28. În[tru] acestea să jelească pământul și să se întunece cerul cel de sus [καὶ συσκοτασάτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν]! Pentru că am grăit și nu Mă voi pocăi, M-am pornit la drum și nu Mă voi întoarce de la el[1].

29. De glasul de călăreț și de arcul [cel] întins s-a depărtat toată țara. Au intrat întru peșteri și întru crânguri s-au ascuns și pe pietre s-au suit. [Căci] toată cetatea a fost părăsită [și] nu locuiește om în acestea.

30. Și tu ce vei face, dacă ai să te îmbraci [în veșmântul] cel stacojiu și ai să te împodobești [cu] podoaba cea de aur și dacă ai să-ți ungi [cu] stibiu [στίβι][2] ochii tăi? Întru deșert [este] împodobirea ta, te-au părăsit pe tine iubiții tăi, [iar] sufletul tău îl caută[3].

31. Că[ci] glas ca al celei având durerile nașterii am auzit, [glasul] suspinului tău ca al celei ce naște prima oară. Glasul fiicei Sionului va fi slăbit și va [vor] slăbi mâinile sale. [Și va zice:] «Vai mie [οἴμμοι]! Că[ci] eu [văd cum] se sfârșește sufletul meu pe[ntru] cei care au fost omorâți [ἐγώ ὅτι ἐκλείπει ἡ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις]».


[1] De la pământ. De la cei de pe pământ.

[2] Antimoniu sau sarea pisicii, cf. https://dexonline.ro/definitie/stibiu. În Biblia de la 1688 s-a folosit echivalentul râstic. Iar râsticul sau risticul era format din praf de antimoniu și colțar, din care rezulta un fard de înnegrit sprâncenele, cf. https://dexonline.ro/definitie/râstic.

Așadar, afirmația din text nu are sensul propriu de a-și unge ochii, ci de a se unge în jurul ochilor.

[3] Ei caută să te omoare.