Ieremias, cap. 5, 1-13, cf. LXX

1. Alergați împrejur în[tru] căile Ierusalimului și vedeți și cunoașteți! Și căutați în[tru] cele largi ale sale, dacă aveți să aflați om de este făcând judecată și căutând credința! Și [atunci] milostiv le voi fi lor, zice Domnul.

2. «Domnul trăiește», zic [ei]. [Dar] pentru aceasta nu în[tru] minciuni se jură [ei]?

3. «Doamne [Κύριε], ochii Tăi [sunt] întru credință [οἱ ὀφθαλμοί Σου εἰς πίστιν]! I-ai biciuit pe ei și nu s-au trudit, i-ai sfârșit pe ei și nu au voit să primească învățătură. Și-au întărit fețele lor [mai mult] decât piatra și nu au voit să se întoarcă[1]».

4. Și Eu am zis: «Poate sunt săraci [și acesta e motivul] pentru că nu au putut. Că[ci] nu au cunoscut calea Domnului și judecata lui Dumnezeu.

5. [De aceea,] voi merge către cei mai tari și le voi grăi lor, că[ci] ei au cunoscut calea Domnului și judecata lui Dumnezeu». Și, iată, împreună au zdrobit jugul [și] au rupt legăturile[2]!

6. Pentru aceasta îl [îi] va lovi pe ei leul din dumbravă și lupul până la casele [lor] îi va nimici pe ei, iar leopardul a privegheat spre cetățile lor. Toți cei care ies de la ei vor fi vânați, că[ci] au înmulțit neevlaviile lor [ἐπλήθυναν ἀσεβείας αὐτῶν] [și] s-au întărit în[tru] întoarcerile lor [ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν][3] [de la Mine].

7. Cu care [dintre] aceștia am să îți fiu ție milostiv? Fiii tăi M-au părăsit pe Mine și se jurau în[tru] cei [care] nu sunt dumnezei [καὶ ὤμνυον ἐν τοῖς οὐκ οὖσιν θεοῖς]. Și [Eu] i-am săturat pe ei [καὶ ἐχόρτασα αὐτούς], iar [ei] preacurveau [καὶ ἐμοιχῶντο] și în casele curvelor poposeau [καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν κατέλυον][4].

8. Cai nebuni după femei s-au făcut [ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν], fiecare la femeia aproapelui său nechezau [ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον] [necheza].

9. Oare împotriva acestora nu voi cerceta, zice Domnul, sau în[tr-un] astfel de neam nu se va răzbuna sufletul Meu?

10. Suiți-vă pe întăriturile ei cele din afară și dărâmați-le, dar sfârșirea [ei] să nu o faceți! Lăsați proptelele ei, că[ci] ale Domnului sunt!

11. Că[ci], lepădându-se, s-a lepădat întru Mine[5], zice Domnul, [s-au lepădat] casa lui Israil și casa lui Iudas.

12. Au mințit Domnului lor și au zis: «Nu este [sunt] acestea! Nu va [vor] veni peste noi cele rele, iar sabie și foamete nu vom vedea!

13. Profeții noștri erau întru vânt [οἱ Προφῆται ἡμῶν ἦσαν εἰς ἄνεμον] și cuvântul Domnului nu era în[tru] ei [καὶ λόγος Κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς], [ci] așa le va fi lor [οὕτως ἔσται αὐτοῖς]»”.


[1] La Mine. Nu au voit să se pocăiască.

[2] Au zdrobit jugul ascultării de Mine și legăturile poruncilor Mele.

[3] S-au întărit în necredința lor. Și-au făcut inima învârtoșată de necredință.

[4] Rămâneau peste noapte.

[5] S-a lepădat de Mine.