Ieremias, cap. 6, 1-15, cf. LXX

1. Întăriți-vă, fiii lui Veniamin, [cei] din mijlocul Ierusalimului și în Tecue [Θεκουε] înainte-vestiți [cu] trâmbița, iar peste Betaharma [Βαιθαχαρμα] ridicați semn, că[ci] cele rele s-a[u] ivit de la miazănoapte și zdrobirea cea mare se face!

2. Și va fi luată înălțimea ta, fiică a Sionului!

3. Întru ea vor veni păstorii și turmele lor, și vor ridica în[tru] ea corturi împrejur, și le vor păstori fiecare cu mâna sa.

4. Pregătiți-vă împotriva ei, [pregătiți-vă] spre război! Ridicați-vă și să ne suim împotriva ei [la] amiază! Vai nouă, că s-a plecat ziua, că[ci] se sfârșesc umbrele serii [ὅτι ἐκλείπουσιν αἱ σκιαὶ τῆς ἑσπέρας]!

5. Ridicați-vă și să ne suim în[tru] noapte și să nimicim cu totul temeliile sale!

6. Că acestea zice Domnul: „Taie pomii ei! Varsă putere [δύναμιν] pe[ste] Ierusalim! O [ὦ], cetate mincinoasă [πόλις ψευδής]! Toată asuprirea [este] în[tru] ea.

7. Cum răcește groapa apa [ὡς ψύχει λάκκος ὕδωρ], așa răcește răutatea ei [οὕτως ψύχει κακία αὐτῆς]. Neevlavia [ἀσέβεια] și ticăloșia [ταλαιπωρία] va fi auzită [vor fi auzite] în[tru] ea [și] pe fața ei pururea, [cu] durere și [cu] biciuire.

8. Vei fi certat [παιδευθήσῃ], Ierusalimule [Ιερουσαλημ], [ca] să nu se depărteze sufletul Meu de tine [μὴ ἀποστῇ ἡ ψυχή Μου ἀπὸ σοῦ], [ca] să nu te fac pe tine pământ neumblat [μὴ ποιήσω σε ἄβατον γῆν], care nu va fi locuit [ἥτις οὐ κατοικηθήσεται]!”.

9. Că acestea zice Domnul: „Culegeți, culegeți ca via pe cele rămase ale lui Israil! Întoarceți-vă [și culegeți], ca cel care adună în coșul său!”.

10. Către cine am să grăiesc și am să mă mărturisesc și [el mă] va auzi? Iată [ἰδοὺ], urechile lor [sunt] netăiate împrejur [ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν] și nu pot a auzi [καὶ οὐ δύνανται ἀκούειν]! Iată [ἰδοὺ], cuvântul Domnului li s-a făcut lor întru ocară [τὸ ῥῆμα Κυρίου ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμόν], [căci] nu or să voiască să-l audă pe el [οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτὸ ἀκοῦσαι]!

11. „Și mânia Mea am împlinit-o și am oprit-o și nu i-am sfârșit pe ei. Voi turna[1] pe[ste] cei prunci din afară și împreună pe[este] adunarea tinerilor. Că[ci] bărbatul și femeia vor fi luați, [dar și] cel mai bătrân împreună cu cel plin de zile.

12. Și vor fi întoarse casele lor înspre alții, [dar și] pământurile și femeile lor deodată, că[ci] voi întinde mâna Mea asupra celor care locuiesc pământul acesta [ὅτι ἐκτενῶ τὴν χεῖρά Μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην]”, zice Domnul.

13. „Că de la cel mic al lor și până la cel mare, toți au săvârșit cele fărădelege. De la preot și până la profetul cel mincinos, toți au făcut cele mincinoase.

14. Și vindecau zdrobirea poporului Meu, disprețuindu-l și zicându-i: «Pacea [εἰρήνη]! Pacea [εἰρήνη]!». Dar unde este pacea [καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη]?

15. Au fost rușinați, că[ci] s-au sfârșit. Și nu ca cei care se rușinează au fost rușinați, iar necinstea lor nu și-au cunoscut-o. Pentru aceasta vor cădea în[tru] căderea lor [διὰ τοῦτο πεσοῦνται ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν] și în vremea cercetării lor vor pieri [καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται]”, a zis Domnul.


[1] Voi turna mânia Mea.