Ieremias, cap. 6, 16-30, cf. LXX

16. Acestea zice Domnul: „Stați pe căi și vedeți și întrebați cărările cele veșnice ale Domnului [τρίβους Κυρίου αἰωνίους] și vedeți care este calea cea bună! Și umblați în[tru] ea și veți afla curăția [ἁγνισμὸν] sufletelor voastre! Dar [ei] au zis: «Nu vom merge!».

17. Am pus în[tru] voi scopuri [κατέστακα ἐφ᾽ ὑμᾶς σκοπούς]. Auziți glasul trâmbiței! Dar [ei] au zis: „Nu vom auzi!”.

18. Pentru aceasta au auzit neamurile [διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη] și cei care păstoresc turmele lor [καὶ οἱ ποιμαίνοντες τὰ ποίμνια αὐτῶν][1].

19. Auzi, pământule! Iată, Eu aduc peste poporul acesta pe cele rele, [care sunt] rodul întoarcerii lor [de la Mine], că[ci la] cuvintele Mele nu au luat aminte și legea Mea au lepădat-o!

20. Pentru ce Îmi aduceți tămâie [λίβανον] din Saba [Σαβα] și scorțișoară [κιννάμωμον] din pământul [cel] de departe? [Căci] arderile voastre cele de tot nu sunt cele primite [τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὔκ εἰσιν δεκτά] și jertfele voastre nu Mi s-au îndulcit Mie [καὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυνάν Μοι]”.

21. Pentru aceasta, acestea zice Domnul: „Iată [ἰδοὺ], Eu dau în poporul acesta boală [Ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν] și vor boli [καὶ ἀσθενήσουσιν] de la aceasta părinții și fiii împreună, [iar] vecinul și aproapele său vor pieri!”.

22. Acestea zice Domnul: „Iată, poporul vine de la miazănoapte, iar neamurile va fi ridicat [se vor ridica] de la marginile pământului!

23. Arc și suliță vor apuca. Cel îndrăzneț este și nu va milui. Glasul său [va fi] ca marea învălurându-se [ὡς θάλασσα κυμαίνουσα][2]. [Cu] cai și [cu] care[3] se va rândui [ἐφ᾽ ἵπποις καὶ ἅρμασιν παρατάξεται], ca focul spre război către tine [ὡς πῦρ εἰς πόλεμον πρὸς σέ], fiica Sionului [θύγατερ Σιων]!”.

24. „Am auzit auzul lor [și] s-au slăbănogit mâinile noastre. Necazul ne-a cuprins pe noi, [ne-au cuprins] chinurile nașterii ca pe cea care naște.

25. Nu ieșiți spre câmp și în căi nu umblați, că[ci] sabia celor vrăjmași pribegește împrejur [ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροικεῖ κυκλόθεν]!”.

26. „Fiică a poporului Meu, încinge-te [cu] pânză de sac! Acoperă-te cu cenușă [κατάπασαι ἐν σποδῷ]! Plângerea celui iubit al tău fă-ți-o ție plângere de milă, că[ci] fără de veste va veni ticăloșia pe[ste] voi [ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ᾽ ὑμᾶς]!

27. Ispititor[4] te-am dat pe tine în popoarele care au fost ispitite [δοκιμαστὴν δέδωκά σε ἐν λαοῖς δεδοκιμασμένοις] și Mă vei cunoaște pe Mine [καὶ γνώσῃ Με] când o să Mă ispitească pe Mine [întru] calea lor [ἐν τῷ δοκιμάσαι Με τὴν ὁδὸν αὐτῶν][5].

28. [Căci] toți cei neauzitori [ἀνήκοοι][6] [sunt] mergând strâmb, arama și fierul [fiind partea lor]. Toți sunt stricați [διεφθαρμένοι][7].

29. A încetat suflătorul [φυσητὴρ][8] de la foc, [căci] s-a sfârșit plumbul. În deșert argintarul bate argintul, [căci] răutatea lor nu s-a topit [πονηρία αὐτῶν οὐκ ἐτάκη].

30. Chemați-i pe ei «argint lepădat [ἀργύριον ἀποδεδοκιμασμένον][9]», că[ci] Domnul i-a lepădat pe ei [ὅτι ἀπεδοκίμασεν αὐτοὺς Κύριος]!”.


[1] Pentru că neamurile au crezut în Domnul, pe când Israil nu a vrut să-L audă. O profeție hristologică.

[2] Ca marea care își mișcă valurile.

[3] Cu care de război.

[4] Cercetător profund al lucrurilor.

[5] Pentru că atunci când ei o să Mă ispitească, Eu Mă voi arăta ca Cel care îi cert pe ei.

[6] Neascultători de Dumnezeu.

[7] Sunt stricați interior. Sunt oameni pătimași.

[8] Nu s-a mai folosit țeava cu care se sufla în foc pentru ca el să stea aprins.

[9] Fiind cu trimitere și la arginții cu care a fost vândut Domnul. Pentru că ei, cei care L-au vândut pe El pe câțiva arginți, erau argint lepădat înaintea Lui.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *