Ieremias, cap. 7, 1-16, cf. LXX

1.

2. Ascultați cuvântul Domnului toată Iudea!

3. Acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Îndreptați căile voastre și obiceiurile voastre și vă voi locui pe voi în locul acesta [καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ]!

4. Nu nădăjduiți în voi înșivă, în cuvintele cele mincinoase, că nu vă veți folosi deloc pe voi, zicând: «Templul Domnului este templul Domnului»!

5. Că[ci] dacă, îndreptând, aveți să îndreptați căile voastre și obiceiurile voastre și, făcând, aveți să faceți judecată între om și între aproapele său,

6. și pe prozelit și pe cel orfan și pe văduvă aveți să nu îi asupriți, și sânge nevinovat nu aveți să vărsați în locul acesta, iar după dumnezeii cei străini nu aveți să mergeți spre răul vostru,

7. și [atunci] vă voi locui pe voi în locul acesta [καὶ κατοικιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ], în pământul pe care l-am dat părinților voștri din veac și până în veac [ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος].

8. Dar dacă voi ați nădăjduit în cuvintele cele mincinoase, din care nu veți fi folosiți [nu vă veți folosi nicidecum],

9. și ucideți și preacurviți și furați și jurați pe nedrept și tămâiați lui Baal [καὶ ἐθυμιᾶτε τῇ Βααλ] și mergeați [mergeți] după dumnezeii cei străini, pe care nu i-ați cunoscut [ὧν οὐκ οἴδατε], [ca] rău a fi [să vă fie] vouă [τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν],

10. și [apoi] ați venit și ați stat înaintea Mea, în casa [în] care a fost chemat numele Meu în ea și ați zis: «Am stat departe, [pentru] a nu face toate urâciunile acestea»,

11. oare peștera tâlharilor [este] casa Mea [μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός Μου], [în] care a fost chemat numele Meu în ea, acolo, înaintea voastră? Și [căci] Eu, iată, am văzut [toate acestea]!”, zice Domnul.

12. Că[ci] mergeți întru locul Meu, cel de la Silom [Σηλωμ], [întru] care am sălășluit numele Meu acolo mai înainte și vedeți pe [cele pe] care i le-am făcut lui de la fața răutății poporului Meu, Israil!

13. Și acum, pentru care [lucru] ați făcut toate lucrurile acestea? Și [pentru ce] am grăit către voi și nu M-ați auzit pe Mine? Și [pentru ce] v-am chemat pe voi și nu Mi-ați răspuns?

14. Și voi face casei acesteia, [în] care a fost chemat numele Meu în ea, în care voi ați nădăjduit în ea, și locului căruia [pe care] vi l-am dat vouă și părinților voștri, precum am făcut Silomului.

15. Și vă voi arunca pe voi de la fața Mea [καὶ ἀπορρίψω ὑμᾶς ἀπὸ προσώπου Μου], precum i-am aruncat pe frații voștri, pe toată sămânța lui Efrem [Ἐφραίμ].

16. Și tu[1] nu te ruga pentru poporul acesta și nu considera că merită să-i miluiesc pe ei [καὶ μὴ ἀξίου τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς]! Și nu te ruga și să nu te apropii Mie [de Mine] pentru ei, că nu voi asculta [rugăciunea aceasta]!


[1] Cu adresă la Sfântul Ieremias.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *