Ieremias, cap. 9, 11-18, cf. LXX

11. Cine [este] omul cel înțelept și [care] să înțeleagă aceasta?! Și căruia [la care este] cuvântul gurii Domnului către el? [Acela] să vă vestească vouă pentru ce a pierit pământul, [pentru ce] a fost aprins ca pustiul pentru a nu se trece prin el!

12. Și Domnul a zis către mine: „Pentru [că] să părăsească [au părăsit] ei legea Mea [διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν αὐτοὺς τὸν νόμον Μου], pe care am dat-o înaintea feței lor și nu au ascultat glasul Meu,

13. ci au mers după cele plăcute inimii lor celei rele și după idolii despre care părinții lor i-au învățat pe ei”.

14. Pentru aceasta, acestea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: „Iată, Eu îi voi hrăni pe ei [cu] nevoi și îi voi adăpa pe ei [cu] apă de fiere

15. și îi voi risipi pe ei în[tre] neamurile întru care [pe care] nu le cunoșteau ei și părinții lor! Și voi trimite împotriva lor sabia, până am să-i nimicesc cu totul pe ei prin ea”.

16. Acestea zice Domnul: „Chemați-l pe cel care plânge și să vină! Și către cele înțelepte trimiteți și [ele] să vestească

17. și să ia pe[ste] voi plângere! Și să coboare ochii voștri lacrimi [καὶ καταγαγέτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα] și pleoapele voastre să curgă apă [καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν ῥείτω ὕδωρ]!

18. Că[ci] glasul milei a fost auzit în Sion: «Cum ne-am nenorocit? Am fost rușinați foarte, că[ci] am părăsit pământul [nostru] și am aruncat corturile noastre»”.