Ieremias, cap. 9, 19-25, cf. LXX

19. Așadar, ascultați, femeilor, cuvântul lui Dumnezeu și să primească urechile voastre cuvintele gurii Sale! Și învățați-le pe fiicele voastre mila și femeia, pe cea de aproape a ei, tânguirea!

20. Că[ci] s-a suit moartea prin ferestrele voastre [ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν] [și] a intrat întru pământul vostru [εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν], [ca] să-i zdrobească pe cei prunci din afară și pe tineri din cele largi.

21. Iar, cei morți, spre exemplu [εἰς παράδειγμα] le vor fi oamenilor pe fața câmpului pământului vostru și ca iarba după [cel] cosind, și nu va fi cel care adună [să-i adune pe ei].

22. [Căci] acestea zice Domnul: „Să nu se laude cel înțelept în[tru] înțelepciunea sa și să nu se laude cel tare în[tru] tăria sa și să nu se laude cel bogat în[tru] bogăția sa,

23. ci mai degrabă în[tru] aceasta să se laude cel care se laudă: [în] a înțelege și a cunoaște că Eu sunt Domnul, Cel care face milă și judecată și dreptate pe pământ, că[ci] în[tru] acestea [este] voia Mea!”, zice Domnul.

24. „Iată [ἰδοὺ], vin zile [ἡμέραι ἔρχονται]”, zice Domnul, „și îi voi cerceta pe toți cei care au fost tăiați împrejur de netăierile lor împrejur [καὶ ἐπισκέψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀκροβυστίας αὐτῶν]!

25. [Îi voi cerceta] pe Egiptos și pe Iudea și pe Edom și pe fiii lui Ammon și pe fiii lui Moab și pe tot cel care tunde împrejur pe cele de la fața sa [καὶ ἐπὶ πάντα περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ] [și] pe cei care locuiesc în pustiu. Că[ci] toate neamurile cele netăiate împrejur [în] trupul [lor] [ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα σαρκί] și toată casa lui Israil [καὶ πᾶς οἶκος Ισραηλ] [sunt] cei netăiați împrejur [la] inimile lor [ἀπερίτμητοι καρδίας αὐτῶν]”[1].


[1] Pentru că adevărata tăiere împrejur este cea duhovnicească, este curățirea de patimi. Pentru care tăierea împrejur trupească era doar o prefigurare, pentru ca să ne arate că asceza înseamnă durere, suferință, dar și reala împlinire sfântă a omului. Pentru că omul e chemat să fie duhovnicesc, e chemat să fie stăpân peste trupul său și nu rob trupului său.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *