Ieremias, cap. 10, 1-13, cf. LXX

1. Casa lui Israil, auziți cuvântul Domnului, pe care [El] l-a grăit către voi!

2. [Căci] acestea zice Domnul: „Nu învățați după căile neamurilor și de semnele cerului nu vă temeți [καὶ ἀπὸ τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ μὴ φοβεῖσθε], că[ci neamurile] se tem de ele [cu] fețele lor!

3. Că[ci] cele legiuite ale neamurilor [sunt] cele deșarte. Lemnul este tăiat din dumbravă [și ajunge] lucrul dulgherului. Iar turnarea

4. este înfrumusețate [înfrumusețată] [cu] argint și [cu] aur. [Și] cu ciocane și [cu] cuie i-au întărit pe ei[1] și nu vor fi mișcați [nu se vor mișca].

5. Ridicându-se, [ei] vor fi ridicați, că[ci] nu vor călca [pe pământ]. [De aceea,] să nu vă temeți de ei, că[ci] nu or să vă facă rău și [lucrul] cel bun nu este în[tru] ei.

6.

7.

8.

9. Argintul cel bătut este [sunt idolii și] nu vor umbla. Argintul cel poleit va veni din Tarsis [ἀργύριον προσβλητὸν ἀπὸ Θαρσις ἥξει], [dar și] aurul lui Mofaz [Μωφαζ] și mâna aurarilor [și] lucrurile meșteșugarilor. [Și] toți [pe toți[2] cu] iacint[3] și [cu] purpură îi vor îmbrăca pe ei [πάντα ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐνδύσουσιν αὐτά].

10.

11. [Iar voi] așa le veți zice lor: «Dumnezeii [θεοί], care cerul și pământul nu le-au făcut [οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν], să piară de pe pământ [ἀπολέσθωσαν ἀπὸ τῆς γῆς] și de dedesubtul cerului acestuia [καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ τούτου]!»”.

12. [Pentru că] Domnul [este] Cel care a făcut pământul cu tăria Sa [Κύριος ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύι Αὐτοῦ], Cel care a îndreptat lumea cu înțelepciunea Sa [ὁ ἀνορθώσας τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ Αὐτοῦ] și [cu] mintea Sa a întins cerul [καὶ τῇ φρονήσει Αὐτοῦ ἐξέτεινεν τὸν οὐρανὸν]

13. și mulțimea de apă în cer și a suit nori de la marginea pământului. [El] fulgere spre ploaie a făcut și a scos lumină din vistieriile Sale [καὶ ἐξήγαγεν φῶς ἐκ θησαυρῶν Αὐτου].


[1] Pe idoli.

[2] Pe toți idolii.

[3] Un topaz galben care bate înspre roșu, cf. https://dexonline.ro/intrare/iacint/26045.