Ieremias, cap. 10, 14-25, cf. LXX

14. A înnebunit tot omul de cunoaștere. A rușinat tot aurarul în cele sculptate ale sale, că[ci] pe cele mincinoase le-au turnat [și] nu este duh în[tru] ele[1].

15. Cele deșarte este [sunt] [și] lucrurile care au fost batjocorite. [De aceea,] în vremea cercetării lor, [aceștia] vor pieri.

16. [Însă,] nu este asemenea partea lui Iacov! Că[ci pentru] Cel care a zidit toate, acela [este] moștenirea Sa [și] Domnul [este] numele Lui,

17. [ca] să adune din afară averea ta, locuind în[tru] cei aleși.

18. Că[ci] acestea zice Domnul: „Iată, Eu îi răstorn [σκελίζω] în[tru] necaz [ἐν θλίψει] pe cei care locuiesc pământul acesta, pentru ca [fiecare] să-și afle rana sa[2]!”.

19. Vai, în[tru] zdrobirea ta, [în] rana cea dureroasă a ta! Și eu am zis: „Cu adevărat, aceasta [este] rana mea și [ea] m-a cuprins pe mine.

20. Cortul meu l-a nenorocit, l-a nimicit și toate pieile mele au fost sfâșiate. Fiii mei și oile mele nu [mai] sunt. Nu [mai] este încă locul cortului meu, locul pieilor mele,

21. că[ci] păstorii au înnebunit și pe Domnul nu L-au căutat. Pentru aceasta nu a înțeles toată pășunea[3] și au fost risipiți.

22. [Este] glasul auzirii. Iată, vine[4]! Iar cutremurul cel mare [vine] din pământul de la miazănoapte, [ca] să rânduiască cetățile lui Iudas în[tru] stingere și culcușul păsărilor.

23. Am cunoscut, Doamne, că nu [este] a omului calea sa și nici bărbatul [nu] va merge și [nu] își va isprăvi călătoria sa[, dacă nu îi vei ajuta Tu].

24. Ceartă-ne pe noi [παίδευσον ἡμᾶς], Doamne [Κύριε], dar cu judecată și nu cu mânie [πλὴν ἐν κρίσει καὶ μὴ ἐν θυμῷ], pentru ca să nu ne faci pe noi puțini!

25. Varsă mânia Ta pe[este] neamurile cele [care] nu Te-au cunoscut pe Tine și pe[este] semințiile care nu au chemat numele Tău, că[ci] l-au mâncat pe Iacov și l-au istovit pe el, iar pășunea sa au pustiit-o!”.


[1] În statuetele idolatre.

[2] Pentru ca fiecare să își conștientizeze rănile păcatelor sale.

[3] Poporul nu a înțeles toată pășunea voii lui Dumnezeu.

[4] Vine Hristos Domnul!