Ieremias, cap. 11, 18-23, cf. LXX

18. Doamne, arată-mi mie și voi cunoaște! [Și] atunci am văzut obiceiurile lor.

19. Dar eu, ca mielul cel fără de răutate, [ca cel] aducându-se a se jertfi, nu am cunoscut [că] asupra mea au socotit gândul cel rău, zicând: „Veniți și să aruncăm lemn[1] întru pâinea sa și să-l nimicim pe el din pământul celor vii și numele său nu are să [mai] fie încă pomenit!”.

20. Doamne, judecând cele drepte, ispitind rinichii și inimile [δοκιμάζων νεφροὺς καὶ καρδίας], [dă-mi] să văd de la Tine răzbunarea între ei! Că[ci] către Tine am descoperit îndreptarea mea [ὅτι πρὸς Σὲ ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου].

21. Pentru aceasta, acestea zice Domnul asupra oamenilor Anatotului [Αναθωθ], [asupra] celor care caută sufletul meu, [asupra] celor care zic: „Nu ai să profețești în[tru] numele Domnului! Iar de nu [faci asta], vei muri în mâinile noastre”:

22. „Iată, Eu voi cerceta asupra lor! [De aceea,] tinerii lor în sabie vor muri, iar fiii lor și fiicele lor vor muri în foamete.

23. Și rămășița nu va fi a lor. Că[ci] voi aduce cele rele, în anul cercetării lor, peste cei care locuiesc în Anatot”.


[1] Crucea Domnului. Pentru că e o profeție despre planul lor de a-L omorî pe Domnul.